Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Ý
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh
Quận/huyện Quận Thủ Đức
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 420 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3201 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này