Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Duyên
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/MyDuyenlc72
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non Nam Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Xác thực bởi Admin Phong Lao Cai, Trương Thị Nguyệt
Đã đưa lên 39 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 98 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14714 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này