Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Thuyết
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phiêng Khoài
Quận/huyện Huyện Yên Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Hoàng Văn Bằng, Hoàng Văn Bằng
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1128 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5605 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này