Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thanh Bình
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hải Lộc
Quận/huyện Huyện Hậu Lộc
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1407 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1688 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này