Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thẩm Tâm Vy
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Năm Căn
Tỉnh/thành Cà Mau
Giới thiệu TN ĐHSP Ngoại Ngữ 1976
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 920 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 781 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 668 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 434940 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này