Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tiểu Học
Giới tính Nam
Website https://english4room.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kiền Bái
Quận/huyện Huyện Thủy Nguyên
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 1, Ngoại ngữ
Giới thiệu teaching English For Kids, Teaching English in Primary School, Teaching English For Children
Xác thực bởi Phạm Khắc Lập, Vũ Văn Ninh
Đã đưa lên 3584 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 9335 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 37 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 677547 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này