Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trường THPT Ngô Thì Nhậm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Thì Nhậm
Quận/huyện Thị xã Tam Điệp
Tỉnh/thành Ninh Bình
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 38 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 16 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9588 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này