Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Tỉnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Ngọc Sơn
Quận/huyện Huyện Chương Mỹ
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu 1 bằng chứng nhận viết chữ đẹp cấp huyện
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này