Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thị Thiên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Sơn Hồng
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Nguyễn Anh Sơn, Trần Thị Sự
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 84 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 110 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này