Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hòa Phát
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Hoàn Long
Quận/huyện Huyện Yên Mỹ
Tỉnh/thành Hưng Yên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 65 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6431 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này