Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Y Tế
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nttltd1
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Tây Nguyên
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Xác thực bởi Lê Thiện Đạt, Lê Thị Thiên Hòa
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 27 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này