Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Trương
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Tân Thành
Quận/huyện Huyện Bình Tân
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 131 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 488 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 13 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 47955 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này