Banner-tulieu-1090_logo1
Banner-tulieu-1090_logo2

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Tiên Phú
Quận/huyện Huyện Phù Ninh
Tỉnh/thành Phú Thọ
Giới thiệu Giải ba cấp tỉnh - Xưa rồi - Thời học lớp 4 - Giờ học lớp 6
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 36 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 155 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 30913 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này