Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên TS. NGƯT. nguyễn ngọc quân
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Sở
Đơn vị trường thpt thái hòa
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 32 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 36 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8903 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này