Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hoàng Nguyên Vũ
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Tân Phước
Quận/huyện Thị xã La Gi
Tỉnh/thành Bình Thuận
Giới thiệu Là một người hòa đồng vui vẻ, nhiệt tình trong các việc công ích của xã hội.
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 55 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 14 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này