Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đinh Văn Hưng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lâm Thao
Quận/huyện Huyện Lâm Thao
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 266 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2628 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 43 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 39613 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này