Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

SỮA HỌC ĐƯỜNG - TÍNH NHÂN VĂN CỦA ĐỀ ÁN VÀ CÁC VĂN BẢN NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN

Kg1.jpg
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Minh Nguyệt
Ngày gửi: 10h:46' 12-09-2018
Dung lượng: 116.8 KB
Số lượt tải: 0
Mô tả:

Đề án góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực nguồn nhân lực tương lai của Thủ đô; tất cả trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học hàng ngày đến trường đều được uống sữa tươi đúng tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế giúp phụ huynh yên tâm về nguồn gốc và chất lượng sữa và thể hiện tính công bằng, bình đẳng trong cùng môi trường giáo dục thực hiện đầy đủ Luật trẻ em và Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Đặc biệt, khi triển khai Chương trình Sữa học đường, trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học được ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ kinh phí, giảm chi phí đóng góp mua sữa của phụ huynh, miễn phí đối với học sinh diện nghèo, cận nghèo (theo quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND Thành phố ban hành), học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện chính sách (thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân) thể hiện sự quan tâm chăm sóc trẻ em của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội.

 


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến