Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ôn tập

Image.jpg
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Huỳnh Thảo Vân
Ngày gửi: 16h:42' 15-12-2016
Dung lượng: 195.7 KB
Số lượt tải: 2
Mô tả:
1/ Cho các nguyên tố sau: Na (Z=11), Si (Z=14), P (Z=15), K (Z=19)
    Hãy:
a. Viết cấu hình electron, xác định vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
b. Viết công thức oxit cao nhất.
c. Viết công thức với hợp chất khí Hidro.
d. Viết công thức Hidroxit, tính bazo hay axit?
e. Sắp xếp theo chiều kim loại tăng dần.
 
2/ Viết công thức cấu tạo của các chất sau: HNO3, CaCO3, BaSO4, C2H4.
 
3/ Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron; cho biết chất khử, chất oxi hoá, quá trình khử, quá trình oxi hoá:
a. CaCO3   ----> CaO + CO2
b. Al + HNO3    ----> Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O
 
4/ Cho 13,55g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp tác dụng với nước, thu được 5,04 lít khí (đkc).
a. Xác định tên 2 kim loại kiềm.
b. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của 2 kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến