MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  BÀI THU HOẠCH VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  0.IMG_3274.jpg
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Khái
  Ngày gửi: 13h:16' 10-08-2009
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 558
  Mô tả:    

  BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN

  SAU KHI HỌC TẬP CHUYÊN ĐÊ

  “ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM,

  HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN”

  -------------------

  ( Mỗi người làm hai bản. Một bản nộp cho chi, đảng bộ, cơ quan,

  một bản giữ lại để phục vụ cho buổi toạ đàm )

             

              HỌ VÀ TÊN: Hồ Khái

              ĐƠN VỊ: Trường THCS Trà Tân

             

              1/ VỀ NHẬN THỨC: Nội dung nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh:

              Sau khi học tập chuyên đề “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” , bản thân tôi đã nhận thức sâu sắc về Bác Hồ , và những bài học Bác đã dạy chúng ta .

              Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc , người đã hiến dâng tất cả trí tuệ và cả cuộc đời cho sự nghiệp của Đảng và  nhân dân ta . Người đã quan tâm nhiều nhất đến vấn đề nâng cao đạo đức cánh mạng. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng , mẫu mực cao đẹp , kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc , những tinh hoa văn hoá của nhân loại và thời đại . Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là niềm vinh dự và tự hào của mỗi con người Viêt Nam .

              Để thật sự thấm nhuần ý thức trách nhiệm, hết lòng , hết sức phụng sự Tổ quốc , phục vụ nhân dân . Trước tiên phải quán triệt sâu sắc tư tưởng đạo đức của Bác “trung với nước, hiếu với dân”, nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong cán bộ, đảng viên, công chức trong giai đoạn hiện nay là mỗi người phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của đất nước, của dân tộc, đặt độc lập dân tộc, chủ quyền và lợi ích quốc gia lên trên hết và trước hết. Ý thức hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của mỗi người phải được thể hiện trong hành động, đem hết tài năng, sức lực cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho sự phát triển của đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của mình theo đúng pháp lệnh công chức, biểu hiện cụ thể là làm tốt những công việc hằng ngày, nhất là những việc có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan niệm và biểu hiện sai trái.

  Bác Hồ đã chỉ rõ: Mỗi người, dù ở cương vị nào cũng cần phải tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức. Người đã có nhiều lời dạy rất cụ thể về đạo đức của giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội... những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị và cần được cụ thể hóa trong điều kiện mới. Cơ sở vận dụng, cụ thể hóa những lời dạy của Bác về giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội là đường lối, quan điểm, giải pháp.... đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới của đất nước. Đảm bảo cho quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đường lối quần chúng “gần dân, học dân, gắn bó với dân”, “ nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thực hiện được nhiệm vụ của người cán bộ “nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, đảm bảo dân sinh, nâng cao dân trí”. Cụ thể hóa tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trên từng vị trí công tác, từng loại công việc, từng ngành, địa phương, đơn vị gắn với hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

              2/ Liên hệ : Thực tiển ở đơn vị, địa phương và cá nhân ?

              Ở đơn vị Trường THCS Trà Tân việc nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ  quốc, phục vụ nhân dân  được thực hiện khá tốt thể hiện trong từng tiết dạy, các buổi tiếp xúc với cha mẹ học sinh … đã có nhiều cố gắng song đôi  lúc vẫn còn thiếu sót , đôi khi còn chủ quan, như việc quan tâm tìm hiểu  hoàn cảnh gia đình  một số em học sinh học yếu, thi lại , luu ban nên dẫn đến  tình trạng bỏ học  còn nhiều .

              Bản thân tôi trong công tác luôn  cố gắng để hoàn thành các nhiệm vụ được giao tuy nhiên đôi lúc vẫn còn một số thiếu sót  cần khắc phục hay nể nang trong việc phê và tự phê .

  3/ BIỆN PHÁP: Phải làm gì và làm như thế nào để thể hiện ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ?

              Tuyệt đối trung thành với lợi ích của đất nước, lợi ích của dân tộc , đặt độc lập dân tôc, chủ quyền và lợi ích quốc gia lên trên hết và trước hết.

              Có thái độ hoà nhã , quan hệ gần gũi với các từng lớp nhân dân , có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và học sinh.

  Hết lòng phục vụ nhân dân, giảng dạy học sinh bằng tình thương yêu, sự công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo phấn đấu tu dưỡng đạo đức cách mạng , tự học , tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn .

  Tôn trọng và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ của cơ quan , phát huy quyền làm chủ của tập thể cán bộ viên chức thường xuyên tự phê bình và phê bình một các trung thực , giúp nhau cùng tiến bộ .

              Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao cho .

              Tóm lại: Học  “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm , hết lòng , hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, tôi nhận thức một cách sâu sắc , để phụng sự Tổ quốc được nhiều hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn ta cần cụ thể hoá những lời dạy của Bác bằng những việc làm cụ thể trong đơn vị và cuộc sống , từng ngày , từng giờ luôn luôn nhắc nhở  mình phải nghiêm túc thực hiện trong mọi hoàn cảnh .

              4/ GÓP Ý CHO VIỆC TỔ CHỨC LỚP HỌC VÀ BÁO CÁOVIÊN                           

  -         Về việc tổ chức lớp học : Ban tổ chức đã hoàn thành một cách tốt đẹp, học viên học khá tốt.

  Về Báo cáo viên : Nhiệt tình , vui vẽ cởi mở.          “hết lòng phục vụ nhân dân”

                                                 Trà Tân, ngày 10 tháng 08 năm 2009

                                                                       Người viết 

                                                                        Hồ Khái 


  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến