Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Cao Đẳng - Đại học > Sinh học > (216 bài)

BANG_TINH_DICH_TRUYEN1.jpg

Bảng tính dịch truyền

Ngày gửi: 2016-11-23 08:28:46

Untitled.png

Thí nghiệm Franken và conrat

Ngày gửi: 2016-09-13 01:12:30

Logo_khoa_sinh_hoc.jpg

Logo khoa sinh học đhsp HN

Ngày gửi: 2016-09-13 01:11:01

IMG_5572.jpg

nam tram vang

Ngày gửi: 2015-12-08 10:21:34

IMG_5570.jpg

nam tram vang

Ngày gửi: 2015-12-08 10:20:26

IMG_5571.jpg

nam tram vang

Ngày gửi: 2015-12-08 10:17:22

Trung_ab_c.jpg

quan sát noãn ở các giai đoạn...

Ngày gửi: 2014-04-14 19:31:13

DSC028560.jpg

quan sát tinh trùng dưới kính...

Ngày gửi: 2014-04-14 18:04:48

Xoe_thai.flv

hát múa

Ngày gửi: 2013-04-12 12:04:01

Trai_dat_nay_cua_chung_em.flv

hát múa

Ngày gửi: 2013-04-12 01:04:17

11885841.jpg

TL: SV khoa SPKTNN- ĐH nông, ...

Ngày gửi: 2013-04-01 21:57:04

Slide062.jpg

Sinh học: GT web chăn nuôi, t...

Ngày gửi: 2013-04-01 11:07:52

Noimg1.jpg

TL: GT ebook

Ngày gửi: 2013-02-22 15:39:31

5573.jpg

VOI

Ngày gửi: 2012-03-18 18:30:07

Mp3

Cam on tinh yeu-Uyên Linh

Ngày gửi: 2012-02-29 11:02:44

Bb.bmp

147

Ngày gửi: 2012-02-12 09:38:47

Bao_dom.jpg

978

Ngày gửi: 2012-02-12 09:36:13

San_la_gan.png

Bản đồ tư duy bài Sán lá gan

Ngày gửi: 2011-12-15 19:25:48

Giun_dat.png

Bản đồ tư duy bài giun đất

Ngày gửi: 2011-12-15 19:25:20

Colarado.jpg

sa mac

Ngày gửi: 2011-11-21 07:26:31

Nevadasa_mac.jpg

sa mac

Ngày gửi: 2011-11-21 07:26:09

Sahara.jpg

sa mac

Ngày gửi: 2011-11-21 07:25:36

Ngan18.jpg

bệnh di truyền alcapto niệu

Ngày gửi: 2011-05-13 16:51:42

CAC_MAU_THUC_VAT_HOC_2011.flv

Các mẫu thực vật bậc thấp TT ...

Ngày gửi: 2011-05-08 02:46:25

Re_chuoi.jpg

rễ cây 2 lá mầm (cây chuối )

Ngày gửi: 2011-04-15 19:46:40

Than_cay_dam_but.jpg

thân cây 2 lá mầm ( cây dâm b...

Ngày gửi: 2011-04-15 19:45:36

Re_cay_dam_but.jpg

rễ cây 2 lá mầm (cây dâm bụt )

Ngày gửi: 2011-04-15 19:44:17

Re_cay_phong_lan.jpg

rễ cây một lá mầm

Ngày gửi: 2011-04-15 19:42:29

Baodom1.jpg

báo đốm

Ngày gửi: 2011-03-07 07:03:54

Curung.jpg

CHIM CÚ

Ngày gửi: 2011-03-07 07:03:31

Gasochanvang.jpg

Gà so chân vàng

Ngày gửi: 2011-03-07 07:03:14

1m.jpg

CHÚC MỪNG 8/3:LÀM THƠ TÌNH EM...

Ngày gửi: 2011-03-06 00:06:36

The_Sense_of_Smell__CNS.flv

The Sense of Smell_ CNS

Ngày gửi: 2011-02-15 17:34:39

The_Ear_the_Organ_of_Hearing.flv

The Ear- the Organ of Hearing

Ngày gửi: 2011-02-15 17:34:27

How_the_Body_Works__The_Olfactory_Pathway.flv

How the Body Works - The Olfa...

Ngày gửi: 2011-02-15 17:33:27

How_does_vision_work.flv

how does vision work

Ngày gửi: 2011-02-15 17:32:44