Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Cao Đẳng - Đại học > Hóa học > (110 bài)

E76d301a469c4fc1c6b5b2e3a76ebf52.jpeg

Tuyển sinh Cao đẳng Dược liên...

Ngày gửi: 2014-04-02 14:19:42

KY_THUAT_CAO_TAY.flv

hình anh chuyền bóng cao tay

Ngày gửi: 2013-10-17 06:10:57

THE_DUC_2_HOAN_THIEN.flv

bai the duc lop 2

Ngày gửi: 2013-10-17 06:10:50

_12_DesktopNexuscom.jpg

moon night

Ngày gửi: 2011-03-25 08:50:57

Tinh_yeu_tuoi_hoc_tro.gif

ảnh đẹp không

Ngày gửi: 2011-03-13 21:41:14

Winter.jpg

Trai_Nát_Phú_Lâm

Ngày gửi: 2010-11-25 18:54:31

Bang_he_thong_tuan_hoan.jpg

gfgfg

Ngày gửi: 2010-09-23 10:34:57

Flash_thi_nghiem_na_tac_dung_ruou.flv

Mo ta su hinh thanh phan tu N...

Ngày gửi: 2010-05-05 10:05:43

Zn_HCl.flv

Mo ta chuyen dong tn Zn tac d...

Ngày gửi: 2010-05-05 10:05:39

Mo_hinh_phan_tu_ruou.flv

Mô hình phân tử rượu Etylic

Ngày gửi: 2010-05-05 10:05:38

KL_kiem___H2O.flv

Kim loại kiềm tác dụng với nước

Ngày gửi: 2010-05-05 10:05:26

NH42S_tac_dung_CUSO4.flv

(NH4)2S tác dụng CuSO4

Ngày gửi: 2010-05-05 10:05:06

Cu_TAC_DUNG_VOI_H2SO4_DAC_NONG.flv

Đồng tác dụng axit H2SO4 đặc ...

Ngày gửi: 2010-05-05 10:05:04

Na_TAC_DUNG_VOI_KHI__Clo.flv

Thí nghiệm Na td khí Clo

Ngày gửi: 2010-05-05 10:05:02

Dien_phan_nuoc.swf

Điện phân nước

Ngày gửi: 2010-05-04 10:05:50

C2H4___O2.flv

Etylen cháy

Ngày gửi: 2010-05-04 10:05:37

Thuoc_no_den_KNO3_td_C_va_S.flv

Movies phan ung hoa hoc

Ngày gửi: 2010-05-04 09:05:58

ThinghiemvengonluacuaLitiNatr.flv

Thi nghiem ve ngon lua cua Li...

Ngày gửi: 2010-05-04 09:05:26

Fe_TAC_DUNG_VOI_HNO3_dnong.flv

Sắt td HNO3 đặc nóng

Ngày gửi: 2010-05-04 09:05:03

Vogels_TEXTBOOK_OF_PRACTICAL_ORGANIC_CHEMISTRY_5th_ED_Revised__Brian_S_Furniss.jpg

Vogel's TEXTBOOK OF PRACTICAL...

Ngày gửi: 2010-01-16 08:33:46

Writing_Reaction_Mechanisms_in_Organic_Chemistry_Elsevier_2000.jpg

Writing Reaction Mechanisms i...

Ngày gửi: 2010-01-16 08:33:06

Biochemistry_the_chemical_reactions_of_living_cells.jpg

Biochemistry The Chemical Rea...

Ngày gửi: 2010-01-16 08:32:48

Machansism_and_Theory_in_Organic_Chemistry__Thomas_H_Lowry.jpg

Machansism and Theory in Orga...

Ngày gửi: 2010-01-16 08:32:24

The_Art_Of_Problem_Solving_In_organic_Chemistry__Miguel_E_Alonso.jpg

The Art Of Problem Solving In...

Ngày gửi: 2010-01-16 08:30:19

Organic_Chemistry2nd_editionMHORNBACK.jpg

Organic Chemistry-2nd edition...

Ngày gửi: 2010-01-16 08:28:46

Statistical_Methods_In_Analytical_Chemistry.jpg

Statistical Methods In Analyt...

Ngày gửi: 2010-01-16 08:27:48

Plant_Amino_Acids.jpg

Plant Amino Acids

Ngày gửi: 2010-01-16 08:27:10

Plant_Amino_Acids.jpg

Plant Amino Acids

Ngày gửi: 2010-01-16 08:27:10

Inorganic_Polymers_James_E_Mark.jpg

Inorganic Polymers James. E. ...

Ngày gửi: 2010-01-16 08:26:26

Dictionaryofchemistry.jpg

Dictionary of chemistry

Ngày gửi: 2010-01-16 08:26:00

Frontier_Orbital_a_practical_manual.jpg

Frontier Orbital a practical ...

Ngày gửi: 2010-01-16 08:25:05

Organic_Synthesis_The_Disconnection_Approach.jpg

Organic Synthesis_The Disconn...

Ngày gửi: 2010-01-16 08:24:27

Carey5e.jpg

Organic Chemistry Carey

Ngày gửi: 2010-01-16 08:24:05

Nanotechnology.jpg

Nanotechnology

Ngày gửi: 2010-01-16 08:23:40

The_Organic_Chemistry_of_Drug_Synthesis_DANIEL_LEDNICER.jpg

The Organic Chemistry of Drug...

Ngày gửi: 2010-01-16 08:23:02

Carbohydrates_in_Chemistry_and_Biology.jpg

Carbohydrates in Chemistry an...

Ngày gửi: 2010-01-16 08:22:39