Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Cao Đẳng - Đại học > Toán học > (150 bài)

_vooc_cha_va_chan_xam_dang_bi_nguy_cap_tai_Viet_Nam1.jpeg

Vooc chà vá chân xám-ĐVquý hiếm

Ngày gửi: 2010-04-24 08:04:02

GTLNNN__P18.flv

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

Ngày gửi: 2010-04-21 13:07:20

GTLN_NN_P11.flv

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất ...

Ngày gửi: 2010-04-16 18:29:40

GTLNNN__P10.flv

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất ...

Ngày gửi: 2010-04-16 18:18:31

GTLNNN_P_9_kinhhoavioletvn.flv

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất ...

Ngày gửi: 2010-04-16 18:08:16

Cc_Tr_Ca_Ham_SP9_kinhhoavioletvn.flv

Cực trị - P7

Ngày gửi: 2010-04-03 22:24:11

Cc_Tr_Ca_Ham_SP8_kinhhoavioletvn.flv

Cực trị - P 6

Ngày gửi: 2010-04-03 22:12:14

Cc_Tr_Ca_Ham_SP5_kinhhoavioletvn.flv

Cực trị - P5

Ngày gửi: 2010-04-03 21:42:18

Cc_Tr_Ca_Ham_SP4_kinhhoavioletvn.flv

Cực trị - P4

Ngày gửi: 2010-04-03 21:27:56

Cc_Tr_Ca_Ham_SP3_kinhhoavioletvn.flv

Cực trị - P3

Ngày gửi: 2010-04-03 21:16:13

Cc_Tr_Ca_Ham_SP2_kinhhoavioletvn.flv

Cực trị - P2

Ngày gửi: 2010-04-03 21:04:39

Cc_Tr_Ca_Ham_SP1_kinhhoavioletvn.flv

Cực trị - P1

Ngày gửi: 2010-04-03 20:51:36

Ham_S_on_iu_P5_kinhhoavioletvn.flv

Hàm số đơn điệu - P5

Ngày gửi: 2010-04-03 20:32:18

Elip_P5_kinhhoavioletvn.flv

Elip - P5

Ngày gửi: 2010-03-26 12:31:02

Elip_P4_kinhhoavioletvn.flv

Elip - P4

Ngày gửi: 2010-03-26 12:21:16

Elip_P3_kinhhoavioletvn.flv

Elip - P3

Ngày gửi: 2010-03-26 12:13:10

Elip_P2_kinhhoavioletvn.flv

Elip - P2

Ngày gửi: 2010-03-26 12:03:21

Elip_P1_kinhhoavioletvn.flv

Elip - P1

Ngày gửi: 2010-03-26 11:51:23

Ung_Tron_P9_kinhhoavioletvn.flv

Phương trình đường tròn - P9

Ngày gửi: 2010-03-25 19:49:43

Ung_Tron_P3kinhhoavioletvn.flv

Phương trình đường tròn - P3

Ngày gửi: 2010-03-23 19:18:41

Ung_Tron_P2.flv

Phương trình đường tròn - P2

Ngày gửi: 2010-03-23 19:11:16

Ung_Tron__P1.flv

Phương trình đường tròn - P1

Ngày gửi: 2010-03-23 19:02:04

So_phuc_P2_kinhhoavioletvn.flv

Số phức - P2

Ngày gửi: 2010-03-22 19:21:00

So_phuc_P1_kinhhoavioletvn.flv

Số phức - P1

Ngày gửi: 2010-03-22 19:15:27

Phuong_Trinh_ung_Thng_P8_kinhhoavioletvn.flv

Phương trình đường thẳng tron...

Ngày gửi: 2010-03-22 19:09:52

Phuong_Trinh_ung_Thng_P7_kinhhoavioletvn.flv

Phương trình đường thẳng tron...

Ngày gửi: 2010-03-22 19:05:32

Phuong_Trinh_ung_Thng_P6_kinhhoavioletvn.flv

Phương trình đường thẳng tron...

Ngày gửi: 2010-03-22 18:59:53

CT_tich_phan_cho_nguyen_ham_TP__P2_kinhhoavioletvn.flv

Công thức tích phân cho nguyê...

Ngày gửi: 2010-03-07 19:49:36

CT_tich_phan_cho_nguyen_ham_TP__P1_kinhhoavioletvn.flv

Công thức tích phân cho nguyê...

Ngày gửi: 2010-03-07 19:33:24

BPT_vo_ty_P2_kinhhoavioletvn.flv

Bất phương trình vô tỷ - P2

Ngày gửi: 2010-02-28 23:11:18

BPT_vo_ty_P1_kinhhoavioletvn.flv

Bất phương trình vô tỷ - P1

Ngày gửi: 2010-02-28 23:03:46

Bien_doi_luong_giac__P2_kinhhoavioletvn.flv

Biến đổi lượng giác - P2

Ngày gửi: 2010-02-25 17:25:40

PT_bac2_P2_kinhhoavioletvn.flv

Phương trình bậc 2 - P2

Ngày gửi: 2010-02-25 12:31:02

PT_bac2__P1_kinhhoavioletvn.flv

Phương trình bậc 2 - P1

Ngày gửi: 2010-02-25 11:36:12

Tich_phan_tung_phan__P2_kinhhoavioletvn.flv

Tích phân từng phần - P2 (LTĐH)

Ngày gửi: 2010-02-22 18:23:04

Tich_phan_tung_phan__P1_kinhhoavioletvn.flv

Tích phân từng phần - P1 (LTĐH)

Ngày gửi: 2010-02-22 18:15:55