Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Giáo dục Hướng nghiệp > GD hướng nghiệp 11 > (627 bài)

DSC00378.jpg

HỘI NGHỊ GIAO BAN 2016

Ngày gửi: 2016-01-12 15:32:25

DSC00375.jpg

HỘI NGHỊ GIAO BAN 2016

Ngày gửi: 2016-01-12 15:32:01

DSC00382.jpg

HỘI NGHỊ GIAO BAN 2016

Ngày gửi: 2016-01-12 15:27:12

DSC00384.jpg

HỘI NGHỊ GIAO BAN 2016

Ngày gửi: 2016-01-12 15:26:44

DSC00357.jpg

HỘI NGHỊ GIAO BAN 2016

Ngày gửi: 2016-01-12 15:26:19

DSC00348.jpg

HỘI NGHỊ GIAO BAN 2016

Ngày gửi: 2016-01-12 15:25:56

DSC00299.jpg

HỘI NGHỊ GIAO BAN 2016

Ngày gửi: 2016-01-12 15:25:35

DSC00270.jpg

HỘI NGHỊ GIAO BAN 2016

Ngày gửi: 2016-01-12 15:25:12

DSC00248.jpg

HỘI NGHỊ GIAO BAN 2016

Ngày gửi: 2016-01-12 15:24:50

DSC00234.jpg

HỘI NGHỊ GIAO BAN 2016

Ngày gửi: 2016-01-12 15:24:30

DSC00221.jpg

HỘI NGHỊ GIAO BAN 2016

Ngày gửi: 2016-01-12 15:24:09

DSC00207.jpg

HỘI NGHỊ GIAO BAN 2016

Ngày gửi: 2016-01-12 15:23:45

DSC00214.jpg

HỘI NGHỊ GIAO BAN 2016

Ngày gửi: 2016-01-12 15:22:52

DSC00225.jpg

HÌNH GIAO BAN - 2016

Ngày gửi: 2016-01-12 15:21:53

20150319_144958.jpg

hinh

Ngày gửi: 2015-03-19 17:27:18

20150319_144148.jpg

hinh

Ngày gửi: 2015-03-19 17:26:20

20150319_142737.jpg

hinh

Ngày gửi: 2015-03-19 17:25:01

20150319_144840.jpg

hinh

Ngày gửi: 2015-03-19 17:23:46

20150319_145222.jpg

hinh

Ngày gửi: 2015-03-19 17:22:22

20150319_145224.jpg

hinh

Ngày gửi: 2015-03-19 17:21:06

Tham_que_Bac_01.jpg

Thăm quê Bác

Ngày gửi: 2014-06-25 11:06:58

DSC06026.jpg

học sinh 04

Ngày gửi: 2014-06-25 11:06:49

Vinh_Ha_Long_03.jpg

Vịnh Hạ Long

Ngày gửi: 2014-06-25 11:06:42

Tham_phu_chu_tich_.jpg

Thăm phủ chủ tịch

Ngày gửi: 2014-06-25 11:06:42

Tham_mo_Dai_Tuong_04.jpg

Thăm mộ Đại Tướng

Ngày gửi: 2014-06-25 11:06:34

Tham_lang_Bac_02.jpg

Thăm quê Bác

Ngày gửi: 2014-06-25 11:06:32

Tham_que_Bac_03.jpg

Thăm quê Bác

Ngày gửi: 2014-06-25 11:06:27

Dong_Phong_Nha.jpg

Động Phong Nha

Ngày gửi: 2014-06-25 11:06:26

Tham_mo_Dai_Tuong_01.jpg

Thăm mộ Đại Tướng

Ngày gửi: 2014-06-25 11:06:22

Tren_xe.jpg

Học sinh lớp 9 đi tham quan m...

Ngày gửi: 2014-06-25 11:06:21

Vinh_Ha_Long_04.jpg

Tham quan Vịnh Hạ Long

Ngày gửi: 2014-06-25 11:06:19

DSC05858.jpg

học sinh 03

Ngày gửi: 2014-06-25 11:06:17

Tham_lang_Bac_05.jpg

Thăm lăng Bác

Ngày gửi: 2014-06-25 11:06:07

Dai_Noi_Hue.jpg

Đại Nội Huế

Ngày gửi: 2014-06-25 11:06:07

DSC05836.jpg

học sinh 03

Ngày gửi: 2014-06-25 11:06:02

Cot_co_gioi_tuyen_01.jpg

Cột cờ giới tuyến 01

Ngày gửi: 2014-06-25 10:06:56