Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Thể dục > Thể dục 9 > (243 bài)

IMG20170924081825.jpg

THAM GIA PHONG TRÀO CỦA ĐỊA P...

Ngày gửi: 2017-10-12 19:58:59

IMG20171001140237.jpg

THAM GIA PHONG TRÀO CỦA ĐỊA P...

Ngày gửi: 2017-10-12 19:58:13

IMG20171001140720.jpg

THAM GIA PHONG TRÀO CỦA ĐỊA P...

Ngày gửi: 2017-10-12 19:57:51

VID20170924073652.flv

THỜI DIAN LUYÊN TẬP

Ngày gửi: 2017-10-12 19:56:40

VID20170924073847.flv

THỜI DIAN LUYÊN TẬP

Ngày gửi: 2017-10-12 19:54:54

BAI_THE_DUC_LOP_9NAM.jpg

bài thể dục nam - nữ 45 động tác

Ngày gửi: 2017-08-30 13:17:21

BAI_THE_DUC_LOP_9_NU.jpg

Bài thể dục nam - nữ 45 động tác

Ngày gửi: 2017-08-30 13:15:55

Heian1.flv

BÀI QUYỀN HEIAN 1

Ngày gửi: 2017-03-21 22:18:53

Ky_thuat_nhay_cao_lung_qua_xa.flv

Kỹ thuật nhảy cao lưng qua xà

Ngày gửi: 2016-03-28 22:25:37

H33jpg.jpg

Hình ảnh ở SGK Thể dục 9

Ngày gửi: 2015-10-08 14:01:27

H8jpg.jpg

Hình ảnh ở SGK Thể dục 9

Ngày gửi: 2015-10-08 11:44:23

0Nhay_cao_ky_thuat_qua_xa_Buoc_quajpg.jpg

Nhay_cao_ky_thuat_qua_xa_Buoc...

Ngày gửi: 2015-10-08 11:42:51

0TRANH_DAY_NHAY_CAOjpg.jpg

Tranh nhảy cao

Ngày gửi: 2015-10-08 11:41:58

Anh_TD_67897jpg.jpg

Da 1 buoc da chan lang

Ngày gửi: 2015-10-08 11:40:50

0BAI_TD_NU_9jpg.jpg

Bài TD nữ

Ngày gửi: 2015-10-08 11:40:17

TDNAM9jpg1.jpg

BÀI TD NAM 9

Ngày gửi: 2015-10-08 11:39:14

Phatcaucaochanchinhdienmubanchan.jpg

hình phát cầu

Ngày gửi: 2015-10-08 11:38:38

Quaxajpg.jpg

Nhảy cao kỹ thuật qua xà "Bướ...

Ngày gửi: 2015-10-08 11:38:03

Cl4.jpeg

cầu lông

Ngày gửi: 2015-01-28 09:13:09

Cl3.jpeg

cầu lông

Ngày gửi: 2015-01-28 09:12:20

Cau_long_2.jpeg

cầu lông

Ngày gửi: 2015-01-28 09:11:57

Cau_long_1.jpeg

cầu lông

Ngày gửi: 2015-01-28 09:10:07

Ky_thuat_nhay_cao.flv

Kĩ thuật nhảy cao lưng qua xà

Ngày gửi: 2015-01-17 22:31:35

00_Nhay_cao_lung_qua_xa_jpg.jpg

Nhảy cao lưng qua xà

Ngày gửi: 2015-01-17 22:20:36

Index.jpeg

Nhảy cao lưng qua xà

Ngày gửi: 2015-01-17 22:18:50

Qua_xa_kieu_lung_qua_xa.jpg

Qua xà kiểu lưng qua xà

Ngày gửi: 2014-11-30 22:30:11

Bai_43Luyen_tap_ky_thuat_cho_suc_bat_nhay.flv

Luyện tập kĩ thuật cho sức bậ...

Ngày gửi: 2014-11-30 22:27:33

HINH_ANH_DEP_BAI_THE_DUC_NU_LOP_9.jpg

Tranh bài thể dục nữ lớp 9

Ngày gửi: 2014-11-30 21:56:45

HINH_ANH_NHAY_XA.gif

Hình ảnh nhảy xa

Ngày gửi: 2014-11-30 21:53:32

CHUYEN_BONG_CAO_TAY.flv

Kĩ thuật chuyền bóng cao tay

Ngày gửi: 2014-11-30 21:52:39

TRO_CHOI_NHAY_O_TIEP_SUC.jpg

Trò chơi nhảy ô tiếp sức

Ngày gửi: 2014-11-30 21:49:25

KY_THUAT_CHAY_CU_LY_NGAN.jpg

Kĩ thuật chạy cự ly ngắn

Ngày gửi: 2014-11-30 21:47:22

Cacbon_khu_CuO.flv

Cacbon khử CuO

Ngày gửi: 2014-11-30 21:44:40

Phan_ung_cua_Oxi_voi_P.flv

Oxi tác dụng với phótpho đỏ

Ngày gửi: 2014-11-30 21:42:27

Bo_suu_tap_cac_hinh__anh_ve__Bac_Ho.flv

Hình ảnh tư liệu về Bác Hồ

Ngày gửi: 2014-11-30 21:23:29

H61.jpg

BONG ĐAN NAM 2014-2015

Ngày gửi: 2014-10-31 00:54:43