Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Hóa học > Sưu tầm > Các thí nghiệm > (280 bài)

Mot_so_thao_tac_co_ban_trong_thi_nghiem_Hoa_hoc_9_Tap_1.flv

một số thao tác cơ bản trong ...

Ngày gửi: 2017-12-30 14:55:57

Thi_nghiem_Bot_Fe_Bot_S.flv

bột Fe tác dụng với bột S

Ngày gửi: 2017-12-30 14:51:05

Tinh_chat_hoa_hoc_cua_axit.flv

video các tính chất hóa học c...

Ngày gửi: 2017-12-30 14:47:15

Tac_dung_khi_clo_voi_photpho.flv

thí nghiệm khí clo tác dụng v...

Ngày gửi: 2017-08-23 18:30:21

Tac_dung_khi_clo_voi_photpho.flv

Tác dụng khí clo với photpho

Ngày gửi: 2016-01-05 00:28:44

Do_tan_cua_chat_trong_cac_dung_moi_khac_nhau.flv

Độ tan của các chất trong các...

Ngày gửi: 2016-01-05 00:27:47

Tinh_dan_dien_cua_mot_so_chat.flv

Thí nghiệm tính dẫn điện của ...

Ngày gửi: 2016-01-05 00:27:01

Nguoiduatinlon20nai11.png

Công chúng

Ngày gửi: 2015-04-27 21:48:13

Tixung1.png

trí tuệ

Ngày gửi: 2015-04-27 21:47:34

5.png

Lòng tin

Ngày gửi: 2015-04-27 21:46:50

H2O_vs_CaO.flv

CaO + H2O

Ngày gửi: 2014-08-19 09:52:54

Nu.swf

Halloween

Ngày gửi: 2013-10-27 20:03:09

II6TN5.flv

Kim loại tác dụng với axit

Ngày gửi: 2013-10-24 09:10:40

II7TN1.flv

P + Oxi

Ngày gửi: 2013-10-24 09:10:12

II6TN4.flv

Săt td HCl

Ngày gửi: 2013-09-26 10:09:57

II6TN81.flv

Cu+H2SO4 đặc

Ngày gửi: 2013-09-26 10:09:39

II6TN3cu.flv

Fe+HNO3 dac nong

Ngày gửi: 2013-09-26 10:09:18

II6TN8.flv

Nhận biết muối Nitrat

Ngày gửi: 2013-09-26 10:09:01

Cu_td_HCl_va_HNO3.flv

axit nitric tác dụng với HCl ...

Ngày gửi: 2012-09-14 11:17:34

H2SO4_dac_tac_dung_voi_Cu.flv

video tính háo nước của axit ...

Ngày gửi: 2011-03-06 09:41:13

YouTube__Thi_nghiem_phat_hien_ra_proton.flv

Thí nghiệm phát hiện ra proton

Ngày gửi: 2010-11-05 22:38:13

DC_Clo.flv

DIEU CHE CLO

Ngày gửi: 2010-10-16 16:41:48

YouTube__Phan_ung_HCHO_Ag2O.flv

Phản ứng HCHO+Ag2O.

Ngày gửi: 2010-09-19 16:54:01

YouTube__Phan_ung_C2H4__O2.flv

Phản ứng C2H4 +O2.

Ngày gửi: 2010-09-19 16:53:27

YouTube__Phan_ung_Protit_chuyen_mau.flv

Phản ứng Protit chuyển màu

Ngày gửi: 2010-09-19 16:52:38

2_P2O5___H2O.flv

P2O5 + H2O

Ngày gửi: 2010-09-08 11:09:04

YouTube__Phan_ung_dieu_che_C2H2.flv

Phản ứng điều chế C2H2

Ngày gửi: 2010-06-29 20:38:58

YouTube__nuoc_giaven.flv

Thí nghiệm về nước Giaven

Ngày gửi: 2010-06-29 20:38:32

YouTube__Phan_ung_giua_Cl2_voi_H2O.flv

Phản ứng giữa Cl2 với H2O

Ngày gửi: 2010-06-29 20:38:20

YouTube__Phan_ung_C6H6_Cl2.flv

Phản ứng C6H6+Cl2

Ngày gửi: 2010-06-29 20:38:00

YouTube__CH4.flv

VIDEO Cấu tạo phân tử CH4

Ngày gửi: 2010-06-29 20:37:43

YouTube__Cau_tao_phan_tu_C2H2.flv

VIDEO Cấu tạo phân tử C2H2

Ngày gửi: 2010-06-29 20:37:28

AMONIAC_OXI.flv

PHẢN ỨNG AMONIAC - OXI

Ngày gửi: 2010-06-29 20:37:14

YouTube__Phan_ung_giua_Fe_Va_Clo.flv

Phản ứng Fe + Clo

Ngày gửi: 2010-06-29 20:36:59

YouTube__Phan_ung_C2H5OH___Na.flv

Phản ứng C2H5OH + Na

Ngày gửi: 2010-06-29 15:06:52

YouTube__Phan_ung_C2H2__Br2.flv

Phản ứng C2H2 +Br2

Ngày gửi: 2010-06-29 15:05:39