Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Sinh học > Sinh học 10 SNC > (250 bài)

Bom_Na__K.flv

Bơm Na - K

Ngày gửi: 2016-10-25 20:16:19

Tt4_LNC_Gongi__MSC.flv

Tổng hợp Pr ở LNC hạt, thể gô...

Ngày gửi: 2016-10-25 20:10:37

Aquaporin1.flv

Vận chuyển nước qua MSC 1

Ngày gửi: 2016-10-25 20:06:45

Aquaporin_2.flv

Vận chuyển nước qua MSC

Ngày gửi: 2016-10-25 20:03:11

Diffuse.gif

Vận chuyển các chất qua màng ...

Ngày gửi: 2016-10-25 20:00:14

IMG_20140918_152810.jpg

Tham quan cơ sở sản xuất nấm

Ngày gửi: 2014-10-01 12:30:32

Do_thi_nang_luong_hoat_hoa.jpg

năng lượng hoạt hóa

Ngày gửi: 2014-01-21 08:53:44

Phim_ve_Qua_trinh_nguyen_phan.flv

NGUYÊN PHÂN VÀ Ý NGHĨA CỦA NG...

Ngày gửi: 2013-12-04 15:30:15

Phim_nguyen_phan_4_ki.flv

PHIM 4 KÌ NGUYÊN PHÂN

Ngày gửi: 2013-12-04 15:29:55

Thu_tinh.flv

thu thai

Ngày gửi: 2013-05-17 12:39:03

IMG_0984.jpg

Sinh học: Hoa Xuân Quý Tỵ 2013

Ngày gửi: 2013-02-16 21:49:29

IMG_0996.jpg

Sinh học: Hoa Xuân Quý Tỵ 2013

Ngày gửi: 2013-02-16 21:47:50

Banner_4.swf

Nền banner 4

Ngày gửi: 2012-02-22 10:43:23

Ki_cuoi_giam_phan.jpg

CÁC KÌ CỦA GIẢM PHÂN QUA HÌNH

Ngày gửi: 2011-12-08 11:19:06

Nguyanphan.flv

PHIM NGUYÊN PHÂN 2

Ngày gửi: 2011-12-06 09:49:06

NGUYENPHAN2.flv

PHIM NGUYÊN PHÂN. AVI

Ngày gửi: 2011-12-06 09:39:44

Giam_phan_tieng_viet.flv

PHIM GIẢM PHÂN - TIẾNG VIỆT.AVI

Ngày gửi: 2011-12-06 09:31:35

Giam_phan.flv

PHIM GIẢM PHÂN. AVI

Ngày gửi: 2011-12-06 09:14:49

TAOJ_GIA.png

SO DO TAO GIAO TU

Ngày gửi: 2011-01-07 18:30:54

23.jpg

NGUYEN PHAN

Ngày gửi: 2011-01-07 18:28:17

He_thong_2_gioi_sinh_vat.swf

hệ thống 2 siêu giới sinh vật

Ngày gửi: 2010-04-01 14:43:44

He_thong_5_gioi_sinh_vat.swf

hệ thống 5 siêu giới sinh vật

Ngày gửi: 2010-04-01 14:42:40

He_thong_5_gioi_VN.swf

hệ thống 5 siêu giới

Ngày gửi: 2010-04-01 14:41:09

He_thong__3_sieu_gioi.swf

hệ thống 3 siêu giới

Ngày gửi: 2010-04-01 14:40:28

Lop_Bo_sat.flv

lớp bò sát

Ngày gửi: 2010-04-01 14:39:23

Ran_cap_nia.flv

rắn

Ngày gửi: 2010-04-01 14:32:02

Chim_canh_cut.flv

chim cánh cụt

Ngày gửi: 2010-04-01 14:29:12

0.images[14].jpg

Nguyên phân

Ngày gửi: 2009-10-31 15:08:13

0.images[10].jpg

TÓM TẮT LÍ THUYẾT VỀ AXIT DEO...

Ngày gửi: 2009-10-31 15:07:22

Images5.jpg

Protêin

Ngày gửi: 2009-10-31 15:06:40

0.images.jpeg

bài số 7

Ngày gửi: 2009-09-14 08:43:46

SuphoihopHDcuaenzim.flv

Su phoi hop HD cua enzim.asf

Ngày gửi: 2009-03-31 16:40:07

NhandoiADN.flv

Nhan doi ADN.asf

Ngày gửi: 2009-03-31 16:38:39

Hoathoaenzimthuyphanglicogen.flv

Hoat hoa enzim thuy phan glic...

Ngày gửi: 2009-03-31 16:35:48

Hoatdongcuaenzim.flv

Hoat dong cua enzim

Ngày gửi: 2009-03-31 16:32:51

Enzimsuachua.flv

Enzim sua chua.asf

Ngày gửi: 2009-03-31 16:31:33