Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Excel > (358 bài)

Ket_hop_ham_match_va_index_de_do_tim_trong_bang_tinh_excel.flv

Bài Tập Hàm Index & Match

Ngày gửi: 2017-10-01 12:35:17

Thanh_thao_excel_2010_trong_3_gio__Le_Quang_Hai.flv

THÀNH THẠO EXCEL 2010 TRONG 3...

Ngày gửi: 2017-08-03 09:03:57

DSC01119.jpg

hai chu chau

Ngày gửi: 2015-08-23 22:24:30

DSC00816.jpg

anh em be

Ngày gửi: 2015-08-23 22:22:36

P.jpg

Hinh

Ngày gửi: 2013-05-31 10:07:43

163.swf

THƯ VIỆN ẢNH FLASH ĐẸP

Ngày gửi: 2013-04-29 17:34:20

1126.swf

Flash 112

Ngày gửi: 2012-12-06 05:12:38

Den.swf

Flash 139

Ngày gửi: 2012-11-29 02:11:51

4310.swf

Flash 43

Ngày gửi: 2012-11-29 02:11:31

Loi.bmp

Lỗi xếp thứ

Ngày gửi: 2012-11-14 19:52:13

Flash_hoa2.swf

Flash hoa.swf

Ngày gửi: 2012-04-10 19:12:01

25052010561.jpg

anh

Ngày gửi: 2011-05-17 05:05:59

25052010556.jpg

Ảnh bế giảng 09-10

Ngày gửi: 2011-05-17 05:05:17

25052010555.jpg

Ảnh bế giảng 09-10

Ngày gửi: 2011-05-17 05:05:13

25052010557.jpg

Anh

Ngày gửi: 2011-05-17 05:05:07

DSC01489.jpg

de excel

Ngày gửi: 2011-02-16 03:38:25

558vn__bai_3_1_sp_xep_trong_excel.flv

Sắp xếp trong Excel

Ngày gửi: 2010-11-05 22:45:47

591.swf

Excel 2007 - Bài 40: Bảng tí...

Ngày gửi: 2010-09-25 15:33:22

56.swf

Excel 2007 - Bài 39: Bảng kê...

Ngày gửi: 2010-09-25 15:32:30

551.swf

Excel 2007 - Bài 38: Bảng kê ...

Ngày gửi: 2010-09-25 15:31:24

522.swf

Excel 2007 -Bài 37: Tạo ghi c...

Ngày gửi: 2010-09-25 15:26:27

412.swf

Excel 2007 - Bài 36: Định dạ...

Ngày gửi: 2010-09-25 15:24:08

402.swf

Excel 2007 -Bài 35: Thao tác ...

Ngày gửi: 2010-09-25 15:22:56

392.swf

Excel 2007 - Bài 34: Các tha...

Ngày gửi: 2010-09-25 15:21:19

383.swf

Excel 2007 - Bài 33: Thao tá...

Ngày gửi: 2010-09-25 15:19:59

372.swf

Excel 2007 - Bài 32: Lập và h...

Ngày gửi: 2010-09-25 15:19:16

364.swf

Excel 2007 - Bài 31: Tạo và h...

Ngày gửi: 2010-09-25 15:17:50

521.swf

Excel 2007 - Bài 30: Lặp lại...

Ngày gửi: 2010-09-25 15:16:32

501.swf

Excel 2007 - Bài 29: Tạo tiê...

Ngày gửi: 2010-09-25 15:15:39

49.swf

Excel 2007 - Bài 28: Đặt lề ...

Ngày gửi: 2010-09-25 15:14:25

47.swf

Excel 2007 - Bài 27: Tổng hợp...

Ngày gửi: 2010-09-25 15:09:40

46.swf

Excel 2007 - Bài 26: Lọc nân...

Ngày gửi: 2010-09-25 15:05:11

45.swf

Excel 2007 - Bài 25: Lọc tự động

Ngày gửi: 2010-09-25 15:02:43

44.swf

Excel 2007 - Bài 24: Sắp xếp...

Ngày gửi: 2010-09-25 14:59:43

421.swf

Excel 2007 - Bài 23: Xoay đồ ...

Ngày gửi: 2010-09-25 14:58:44

411.swf

Excel 2007 - Bài 22: Hiện/ẩn...

Ngày gửi: 2010-09-25 14:55:14