Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Tư liệu tham khảo > Động cơ nhiệt > (40 bài)

0.Absorption_spectra_Chlorophyll.gif

gia bai

Ngày gửi: 2009-05-31 21:30:24

0.146011B.jpg

146011B

Ngày gửi: 2009-05-14 20:14:31

0.145875E.jpg

145875E

Ngày gửi: 2009-05-14 20:14:15

0.139204E.jpg

139204E

Ngày gửi: 2009-05-14 20:13:57

0.139204C1.jpg

139204C

Ngày gửi: 2009-05-14 20:13:40

0.139204C.jpg

139204C

Ngày gửi: 2009-05-14 20:13:23

0.122289A.jpg

122289A

Ngày gửi: 2009-05-14 20:13:05

0.107363.jpg

107363

Ngày gửi: 2009-05-14 20:12:47

0.107361.jpg

107361

Ngày gửi: 2009-05-14 20:12:29

0.107360.jpg

107360

Ngày gửi: 2009-05-14 20:12:13

0.107357.jpg

107357

Ngày gửi: 2009-05-14 20:11:48

0.107305.jpg

107286B

Ngày gửi: 2009-05-14 20:11:26

0.107286B.jpg

107286B

Ngày gửi: 2009-05-14 20:11:09

0.104974E.jpg

Hình 3

Ngày gửi: 2009-05-14 20:10:53

0.104967F.jpg

104967F

Ngày gửi: 2009-05-14 20:10:35

0.104013.jpg

Hình1

Ngày gửi: 2009-05-14 20:10:16

Triple_expansion_engine_animation.gif

Động cơ nhiệt

Ngày gửi: 2009-04-02 08:24:23

Turbinkhi.flv

Động cơ Turbine khí (FLV)

Ngày gửi: 2008-08-22 06:00:20

Jetenginework.flv

Động cơ Phản lực Turbo

Ngày gửi: 2008-08-21 22:33:00

DCBonthi.flv

Động cơ 4 thì

Ngày gửi: 2008-07-18 11:14:55

MovieIonEngine.flv

Động cơ Phản lực Ion

Ngày gửi: 2008-07-16 14:10:42

MovieWankelEngine.flv

Động cơ Wankel

Ngày gửi: 2008-07-13 16:30:49

DongcoDiesenLamviec.flv

Động cơ Diezen làm việc

Ngày gửi: 2008-07-10 14:07:03

Tenluanhienlieulong.flv

Tên lửa nhiên liệu lỏng

Ngày gửi: 2008-05-23 23:49:13

Dcphanluc.swf

vi-sai

Ngày gửi: 2008-05-13 17:46:21

Dcdiesel.swf

Động cơ diezen

Ngày gửi: 2008-05-01 23:57:05

Dc4ky.swf

dong co nhiet

Ngày gửi: 2008-04-29 21:46:19

Dc2ky.swf

dongco 2 thi

Ngày gửi: 2008-04-29 21:45:11

2stroke.swf

Động cơ 2 thì

Ngày gửi: 2008-02-12 16:06:48

4stroke.swf

Động cơ 4 thì

Ngày gửi: 2008-02-05 11:48:53

Engine9.swf

Hoạt động của động cơ 4 kì

Ngày gửi: 2008-01-03 09:47:06

So sanh dong co 4 thi va dong co 2 thi (1).flv

So sánh động cơ 4 thì và động...

Ngày gửi: 2007-09-05 00:36:55

Dong co 4 thi (2).flv

Động cơ 4 thì

Ngày gửi: 2007-09-05 00:17:58

Cautao.swf

Cấu tạo của động cơ 4 kì

Ngày gửi: 2007-09-04 22:09:00

Launch1.flv

Phóng tàu vũ trụ con thoi

Ngày gửi: 2007-09-04 22:08:59

232411cs.jpg

Đàu tàu hỏa chạy bằng động cơ...

Ngày gửi: 2007-09-04 22:08:59