Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Tư liệu tham khảo > (3475 bài)

Images[4]1.jpg

Tam giác

Ngày gửi: 2008-01-22 17:23:13

Images[6].jpg

Tam giác

Ngày gửi: 2008-01-22 17:22:24

Images[4]2.jpg

Tam giác

Ngày gửi: 2008-01-22 17:20:40

Images[3]1.jpg

Tam giác

Ngày gửi: 2008-01-22 17:19:27

Images[1].jpg

Tam giác

Ngày gửi: 2008-01-22 17:18:37

Images[2].jpg

Tam giác

Ngày gửi: 2008-01-22 17:14:47

Images[9].jpg

Tam giác

Ngày gửi: 2008-01-22 17:13:24

Images[10]1.jpg

Tam giác

Ngày gửi: 2008-01-22 17:12:21

Images[13].jpg

Tam giác

Ngày gửi: 2008-01-22 17:11:44

PyramidsofGizaEgypt754371.jpg

Kiến trúc có dạng hình chóp

Ngày gửi: 2008-01-22 17:07:15

CairoEgypt282991.jpg

Kiến trúc có dạng hình trụ, h...

Ngày gửi: 2008-01-22 17:06:30

Autin.jpg

Kiến trúc có trục đối xứng

Ngày gửi: 2008-01-22 17:03:46

Images[32].jpg

Hình chóp

Ngày gửi: 2008-01-22 16:51:00

ANIMAL.gif

Ảnh động

Ngày gửi: 2008-01-22 16:40:35

!frsty3l.gif

Ảnh động

Ngày gửi: 2008-01-22 16:38:31

BflyWHT.gif

Ảnh động

Ngày gửi: 2008-01-22 16:37:17

DETHITHCSTPHCMNAM2007-2008.jpg

Đề thi giải toán trên máy tín...

Ngày gửi: 2008-01-19 18:10:00

Cau_song_Han.jpg

Cầu sông Hàn

Ngày gửi: 2008-01-18 12:34:34

Ke_hoach_BDTX_Q2.jpg

Kế hoạch BDTX chu kì III quyển 2

Ngày gửi: 2008-01-18 12:22:07