Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Tư liệu tham khảo > (3494 bài)

CB058331.jpg

Ảnh đẹp Toán học 17

Ngày gửi: 2008-01-28 17:47:51

CB058333.jpg

Ảnh đẹp Toán học 18

Ngày gửi: 2008-01-28 17:47:18

Khao sat chung ve conic3.gif

Khảo sát ba đường conic

Ngày gửi: 2008-01-28 17:33:46

3.jpg

Trang 3 SGK

Ngày gửi: 2008-01-28 17:31:01

Goc1.swf

Góc

Ngày gửi: 2008-01-28 17:10:04

Clip0018.flv

Elip

Ngày gửi: 2008-01-28 16:49:33

300px-Morley_triangle.png

Định Lý Morley

Ngày gửi: 2008-01-28 16:42:52

Khao_sat_bac3.swf

Bài giảng toán

Ngày gửi: 2008-01-28 16:40:10

Hinh(2)_phan41.swf

Bài giảng toán

Ngày gửi: 2008-01-28 16:39:04

Dh.swf

Thực hành xem đồng hồ

Ngày gửi: 2008-01-28 16:33:39

Vantoc.swf

Đo vận tốc

Ngày gửi: 2008-01-28 16:05:36

Trianglesquares.swf

Tam giác và hình vuông

Ngày gửi: 2008-01-28 16:04:59

GeometryButterfly.swf

Định lý con bướm

Ngày gửi: 2008-01-28 16:01:04

Cam_Thanh.jpg

Ảnh quê của tôi

Ngày gửi: 2008-01-22 17:44:32

Bai_toan.swf

Tham khảo

Ngày gửi: 2008-01-22 17:39:53

Bai_15_(SGK_trang_117).swf

Tham khảo

Ngày gửi: 2008-01-22 17:38:50

Bai_27_(SGK_trang_119).swf

Tham khảo

Ngày gửi: 2008-01-22 17:37:52

Ung_dung_thuc_te.swf

Tham khảo

Ngày gửi: 2008-01-22 17:31:18

Vi_du.swf

Tham khảo

Ngày gửi: 2008-01-22 17:30:16

Images[4]1.jpg

Tam giác

Ngày gửi: 2008-01-22 17:23:13

Images[6].jpg

Tam giác

Ngày gửi: 2008-01-22 17:22:24

Images[4]2.jpg

Tam giác

Ngày gửi: 2008-01-22 17:20:40

Images[3]1.jpg

Tam giác

Ngày gửi: 2008-01-22 17:19:27

Images[1].jpg

Tam giác

Ngày gửi: 2008-01-22 17:18:37

Images[2].jpg

Tam giác

Ngày gửi: 2008-01-22 17:14:47

Images[9].jpg

Tam giác

Ngày gửi: 2008-01-22 17:13:24

Images[10]1.jpg

Tam giác

Ngày gửi: 2008-01-22 17:12:21

Images[13].jpg

Tam giác

Ngày gửi: 2008-01-22 17:11:44

PyramidsofGizaEgypt754371.jpg

Kiến trúc có dạng hình chóp

Ngày gửi: 2008-01-22 17:07:15

CairoEgypt282991.jpg

Kiến trúc có dạng hình trụ, h...

Ngày gửi: 2008-01-22 17:06:30

Autin.jpg

Kiến trúc có trục đối xứng

Ngày gửi: 2008-01-22 17:03:46

Images[32].jpg

Hình chóp

Ngày gửi: 2008-01-22 16:51:00

ANIMAL.gif

Ảnh động

Ngày gửi: 2008-01-22 16:40:35

!frsty3l.gif

Ảnh động

Ngày gửi: 2008-01-22 16:38:31

BflyWHT.gif

Ảnh động

Ngày gửi: 2008-01-22 16:37:17

DETHITHCSTPHCMNAM2007-2008.jpg

Đề thi giải toán trên máy tín...

Ngày gửi: 2008-01-19 18:10:00