Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Tư liệu tham khảo > (3475 bài)

TestDuongtron.swf

Bài Kiểm tra Đường tròn

Ngày gửi: 2008-01-28 18:09:26

42-15238897.jpg

Ảnh đẹp Toán học 1

Ngày gửi: 2008-01-28 18:04:35

42-15407692.jpg

Ảnh đẹp Toán học 2

Ngày gửi: 2008-01-28 18:02:48

42-15944967.jpg

Ảnh đẹp Toán học 3

Ngày gửi: 2008-01-28 18:01:52

42-16148413.jpg

Ảnh đẹp Toán học 4

Ngày gửi: 2008-01-28 18:01:08

42-16153575.jpg

Ảnh đẹp Toán học 5

Ngày gửi: 2008-01-28 17:56:17

42-17659913.jpg

Ảnh đẹp Toán học 6

Ngày gửi: 2008-01-28 17:55:35

60552.jpg

Ảnh đẹp Toán học 7

Ngày gửi: 2008-01-28 17:55:01

60553.jpg

Ảnh đẹp Toán học 8

Ngày gửi: 2008-01-28 17:54:36

81023-67.jpg

Ảnh đẹp Toán học 9

Ngày gửi: 2008-01-28 17:53:51

AABR001002.jpg

Ảnh đẹp Toán học 10

Ngày gửi: 2008-01-28 17:52:37

Acsimet trong thu vien.jpg

Ảnh đẹp Toán học 11

Ngày gửi: 2008-01-28 17:52:03

CB022165.jpg

Ảnh đẹp Toán học 12

Ngày gửi: 2008-01-28 17:51:30

CB028815.jpg

Ảnh đẹp Toán học 13

Ngày gửi: 2008-01-28 17:51:03

CB028845.jpg

Ảnh đẹp Toán học 14

Ngày gửi: 2008-01-28 17:49:56

CB028850.jpg

Ảnh đẹp Toán học 15

Ngày gửi: 2008-01-28 17:49:15

CB058304.jpg

Ảnh đẹp Toán học 16

Ngày gửi: 2008-01-28 17:48:45

CB058331.jpg

Ảnh đẹp Toán học 17

Ngày gửi: 2008-01-28 17:47:51

CB058333.jpg

Ảnh đẹp Toán học 18

Ngày gửi: 2008-01-28 17:47:18

Khao sat chung ve conic3.gif

Khảo sát ba đường conic

Ngày gửi: 2008-01-28 17:33:46

3.jpg

Trang 3 SGK

Ngày gửi: 2008-01-28 17:31:01

Goc1.swf

Góc

Ngày gửi: 2008-01-28 17:10:04

Clip0018.flv

Elip

Ngày gửi: 2008-01-28 16:49:33

300px-Morley_triangle.png

Định Lý Morley

Ngày gửi: 2008-01-28 16:42:52

Khao_sat_bac3.swf

Bài giảng toán

Ngày gửi: 2008-01-28 16:40:10

Hinh(2)_phan41.swf

Bài giảng toán

Ngày gửi: 2008-01-28 16:39:04

Dh.swf

Thực hành xem đồng hồ

Ngày gửi: 2008-01-28 16:33:39

Vantoc.swf

Đo vận tốc

Ngày gửi: 2008-01-28 16:05:36

Trianglesquares.swf

Tam giác và hình vuông

Ngày gửi: 2008-01-28 16:04:59

GeometryButterfly.swf

Định lý con bướm

Ngày gửi: 2008-01-28 16:01:04

Cam_Thanh.jpg

Ảnh quê của tôi

Ngày gửi: 2008-01-22 17:44:32

Bai_toan.swf

Tham khảo

Ngày gửi: 2008-01-22 17:39:53

Bai_15_(SGK_trang_117).swf

Tham khảo

Ngày gửi: 2008-01-22 17:38:50

Bai_27_(SGK_trang_119).swf

Tham khảo

Ngày gửi: 2008-01-22 17:37:52

Ung_dung_thuc_te.swf

Tham khảo

Ngày gửi: 2008-01-22 17:31:18

Vi_du.swf

Tham khảo

Ngày gửi: 2008-01-22 17:30:16