Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Hóa học > Hóa học 11 > (582 bài)

Phan_ung_giua_H2_va_F2.flv

H2 Vs F2

Ngày gửi: 2018-01-06 10:06:13

Joinedall.flv

kỹ năng thoát hiểm khi bị ngạ...

Ngày gửi: 2017-11-04 05:38:29

HinhMH.png

Phần mềm trắc nghiệm mới tích...

Ngày gửi: 2017-10-08 20:07:26

Banh_da_ca_ro__Banh_cuon_cha_Minh_Hai__Phu_Ly.flv

Bánh đa cá rô - Bánh cuốn chả...

Ngày gửi: 2016-10-12 15:00:00

Ankin__Phan_ung_the_1_.jpg

Ankin - Phan ung the 1

Ngày gửi: 2016-04-11 21:25:24

Brom_reagiert_mit_Phenol.flv

brom phan ung voi phenol

Ngày gửi: 2016-04-01 20:13:35

Thi_nghiem_ve_ngon_lua_cua_liti_natri_kali.flv

lop 12 bai nhan biet

Ngày gửi: 2016-04-01 19:55:54

CH3CHCH3COOH.jpg

mô hình CH3CH(CH3)COOH

Ngày gửi: 2016-03-27 20:25:57

CH2CHCOOH.jpg

mô hình CH2=CHCOOH

Ngày gửi: 2016-03-27 20:25:10

CH3CH2COOH.jpg

mô hình C2H5COOH

Ngày gửi: 2016-03-27 20:24:35

HOOCCOOH.jpg

mô hình (COOH)2

Ngày gửi: 2016-03-27 20:23:48

C6H5COOH.jpg

mô hình C6H5COOH

Ngày gửi: 2016-03-27 20:22:51

Axit_axetic.jpg

mô hình axit axetic

Ngày gửi: 2016-03-27 20:22:17

HCOOH.jpg

mô hình axitfomic

Ngày gửi: 2016-03-27 20:21:53

CH3CHCH3CHO.jpg

mô hình CH3CH(CH3)CHO

Ngày gửi: 2016-03-27 20:19:54

C3H7CHO.jpg

mô hình CH3CH2CH2CHO

Ngày gửi: 2016-03-27 20:19:28

C2H5CHO.jpg

mô hình CH3CH2CHO

Ngày gửi: 2016-03-27 20:19:05

HOCCHO.jpg

mô hình (CHO)2

Ngày gửi: 2016-03-27 20:18:31

C6H5CHO.jpg

mô hình C6H5CHO

Ngày gửi: 2016-03-27 20:18:04

CH3CHO.jpg

mô hình anđehit axetic

Ngày gửi: 2016-03-27 20:17:13

HCHO.jpg

mô hình anđehit fomic

Ngày gửi: 2016-03-27 20:16:32

Mp3

tih ph

Ngày gửi: 2015-10-02 21:34:58

Congtttuyensinh.png

congtt

Ngày gửi: 2013-09-28 11:09:11

Bogd.png

bgd

Ngày gửi: 2013-09-28 03:09:57

So_gdsonla.png

sgdsl

Ngày gửi: 2013-09-28 03:09:46

Ngay_mua.jpg

Tuyển sinh trường TC Dược Hà Nội

Ngày gửi: 2013-06-12 09:06:39

C2H5OH.jpg

mo hinh phan tu hoa 11

Ngày gửi: 2013-03-25 10:03:28

3D_phosphoric_acid_Mrkham.flv

3D-Phosphoric acid

Ngày gửi: 2012-12-06 08:37:33

3DNitric_acidMrKham.flv

3D-Nitric acid

Ngày gửi: 2012-12-06 08:34:54

3DFORMIC_ALDEHYDEMrKHAM.flv

3D-FORMIC ALDEHYDE

Ngày gửi: 2012-12-03 10:46:09

3DFORMIC_ACIDMrKHAM.flv

3D-FORMIC ACID

Ngày gửi: 2012-12-03 10:45:11

Do_pH.swf

Do pH

Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:33

Thu_mau_ngon_lua.swf

Thu mau ngon lua

Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:28

Do_pH_mot_so_dung_dich.swf

Do pH mot so dung dich

Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:08

TT_kim_loai.swf

TT kim loai

Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:04

Phan_ly_HCl1.swf

phân li HCl

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:58