Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Hóa học > Hóa học 10 > (970 bài)

Hidropeoxit_tac_dung_voi_dung_dich_Kalipemanganat.flv

Hidropeoxit tác dụng với dung...

Ngày gửi: 2012-11-15 02:11:34

Nuoc_Brom_tac_dung_voi_Natri_Iotua.flv

Nước Brom tác dụng với Natri ...

Ngày gửi: 2012-11-15 02:11:20

Oxi_tac_dung_voi_Ruou_Etylic.flv

Oxi tác dụng với Rượu Etylic

Ngày gửi: 2012-11-15 02:11:19

Dieu_che_Ozon.flv

Điều chế Ozon

Ngày gửi: 2012-11-15 02:11:15

Oxi_tac_dung_voi_Fe.flv

Oxi tac dung voi Fe

Ngày gửi: 2012-11-15 02:11:13

Al_O2_KK.flv

Al+O2 (KK)

Ngày gửi: 2012-11-15 02:11:07

Bonding11.swf

bonding 1

Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:59

Tia_am_cuc_2.swf

tia am cuc 2

Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:57

LK_H_trong_nuoc.swf

LK H trong nuoc

Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:52

Rutherford.swf

rutherford

Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:45

Tia_am_cuc1_.swf

tia am cuc 1

Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:43

Mo_hinh_thi_nghiem_kham_pha_ra_hat_nhan_nguyen_tu.swf

kham pha hat nhan

Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:43

Can_bang_pu_tao_NH3.swf

CB NH3

Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:37

Thi_nghiem_Rutherford.swf

Tn ruthefor 1

Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:26

Can_bang_pu_HI.swf

CB HI

Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:19

Cach_pha_loang_dung_dich_H2SO4.swf

Cach pha loang H2SO4

Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:09

Carbonates.swf

cacbonat

Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:08

Nguyen_tu_hidro.swf

Nguyen tu H

Ngày gửi: 2012-11-08 07:11:04

Nguyen_tu.swf

Nguyen tu

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:59

Bang_phan_loai_tuan_hoan_cua_Mendeleep.swf

BTH

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:56

Su_tao_thanh_phan_tu_N2.swf

su tao thanh PT N2

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:55

Thi_nghiem_ruther14.swf

Tn ruthefor

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:54

Tao_thanh_ion_Cl.swf

Tao ion Cl-

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:52

LK_CHT_co_cuc.swf

LK CHT co cuc

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:52

Tia_am_cuc_.swf

tia am cuc

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:49

Hinh_dang_obitan_P.swf

hinh dang Ao P

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:46

Canbanghoahoc.swf

can bang HH

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:44

Su_tao_thanh_LK_ion_NaCl.swf

su tao LK ion NaCl

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:40

Nang_luong_ion_hoa.swf

Nang luong ion hoa

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:40

Bang_tuan_hoan.swf

BTH 1

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:39

Phan_ung_hoa_hoc_theo_thuyet_va_cham_.swf

PUHH tho thuyet va cham

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:30

Day_chuyen_san_xuat_HCl.swf

Sx HCl

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:30

Sulaihoa.swf

Lai hoa Ao

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:29

Thong_tin_ve_nguyen_to.swf

TT ve nguyen to

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:25

Tao_thanh_LK_ion_Na2O.swf

Su tao LK ion NàO

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:19

Lai_hoa_SP.swf

Lai hoa SP

Ngày gửi: 2012-11-08 06:11:18