Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Hóa học > Hóa học 10 > (970 bài)

SGK Hoa 10 - hinh 6-4.jpg

Đốt khí H2S trong điều kiện t...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:57

SGK Hoa 10 - hinh 7-6.jpg

Thí nghiệm chứng minh ảnh hưở...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:57

SGK Hoa 10 - hinh 7-5.jpg

Thí nghiệm để nhận biết sự ch...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:57

SGK Hoa 10 - hinh 7-4.jpg

Sự biến thiên tốc độ phản ứng...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:57

SGK Hoa 10 - hinh 7-3.jpg

Thí nghiệm ảnh hưởng của diện...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:57

SGK Hoa 10 - hinh 2-2.jpg

Nhà hóa học người Mĩ Pau-linh...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:56

SGK Hoa 10 - hinh 3-1.jpg

Mô hình tinh thể natri clorua...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:56

SGK Hoa 10 - hinh 3-2.jpg

Mô hình rỗng (a) và đặc (b) c...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:56

SGK Hoa 10 - hinh 5-11.jpg

Điều chế axit clohiđric

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:56

SGK Hoa 10 - hinh 3-4.jpg

Mô hình cấu trúc tinh thể kim...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:56

SGK Hoa 10 - hinh 3-3.jpg

Mô hình rỗng (a) và đặc (b) c...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:56

SGK Hoa 10 - hinh 3-5.jpg

Mô hình tinh thể phân tử của iot

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:56

SGK Hoa 10 - hinh 3-6.jpg

Mô hình tinh thể phân tử của ...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:56

SGK Hoa 10 - hinh 5-1.jpg

Đồng cháy trong khí clo

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:56

SGK Hoa 10 - hinh 5-2.jpg

Sắt cháy trong khí clo

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:56

SGK Hoa 10 - hinh 5-3.jpg

Điều chế và thu khí clo trong...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:56

SGK Hoa 10 - hinh 5-4.jpg

Sản xuất NaOH và khí Cl2, H2 ...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:56

SGK Hoa 10 - hinh 5-5.jpg

Thí nghiệm về tính dễ tan của...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:56

SGK Hoa 10 - hinh 5-6.jpg

Điều chế axit clohiđric trong...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:56

SGK Hoa 10 - hinh 5-7.jpg

Sơ đồ thiết bị sản xuất axit ...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:56

SGK Hoa 10 - hinh 5-8.jpg

AgNO3 tác dụng với dung dịch ...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:56

SGK Hoa 10 - hinh 5-9.jpg

Phản ứng hóa học của Al với I...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:56

SGK Hoa 10 - hinh 5-10.jpg

Tính tẩy màu của khí clo ẩm

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:56

SGK Hoa 10 - hinh 1-1.jpg

Tượng Đê-mô-crit

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:55

SGK Hoa 10 - hinh 1-3.jpg

Sơ đồ thí nghiệm của Tôm-xơn ...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:55

SGK Hoa 10 - hinh 1-2.jpg

Đồng tiền bằng bạc thời Đê-mô...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:55

SGK Hoa 10 - hinh 1-9.jpg

Hình dạng của các obitan s và p

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:55

SGK Hoa 10 - hinh 1-10.jpg

Sơ đồ phân bố mức năng lượng ...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:55

SGK Hoa 10 - hinh 2-1.jpg

Bán kính nguyên tử của một số...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:55

SGK Hoa 10 - hinh 1-4.jpg

Mô hình thí nghiệm khám phá r...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:55

SGK Hoa 10 - hinh 1-8.jpg

Đám mây electron hình cầu của...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:55

SGK Hoa 10 - hinh 1-7.jpg

Sơ đồ sự phân bố electron trê...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:55

SGK Hoa 10 - hinh 1-6.jpg

Mô hình mẫu hành tinh nguyên ...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:55

SGK Hoa 10 - hinh 1-5.jpg

Sơ đồ cấu tạo nguyên tử ba đồ...

Ngày gửi: 2007-08-10 12:53:55