Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Hóa học > Hóa học 8 > (1476 bài)

Mot so hoa chat duoc su dung trong cac bai thuc hanh.flv

Một số hóa chất được sử dụng ...

Ngày gửi: 2008-03-11 22:52:52

Mot so thao tac thuc hanh co ban.flv

Một số thao tác cơ bản khi th...

Ngày gửi: 2008-03-11 22:52:52

Natri Hidroxit-Dong (II) Sunfat.flv

Natri Hidroxit tác dụng Đồng ...

Ngày gửi: 2008-03-11 22:52:52

Natri cacbonic tac dung voi nuoc voi.flv

Natri cacbonic tác dụng với n...

Ngày gửi: 2008-03-11 22:52:52

Kiem chung dinh luat bao toan khoi luong1.flv

Kiểm chứng định luật bảo toàn...

Ngày gửi: 2008-03-11 22:52:51

Hidro khu dong(II) Oxit.flv

Hidro khử đồng(II) oxit

Ngày gửi: 2008-03-11 22:37:14

Hidro tac dung voi dong(II)Oxi.flv

Hidro tác dụng với đồng(II) oxi

Ngày gửi: 2008-03-11 22:37:14

Hidro-Dong(II)Oxi.flv

Hidro tác dụng với đồng(II) oxi

Ngày gửi: 2008-03-11 22:37:14

Hoa tan va nung nong Kali Pemanganat.flv

Hòa tan và nung nóng Kali Pem...

Ngày gửi: 2008-03-11 22:37:14

Hon hop no cua Hidro va Oxi.flv

Hỗn họp nổ của Hidro của Oxi

Ngày gửi: 2008-03-11 22:37:14

Khi Cacbonic lam duc nuoc voi.flv

Khí Cacbonic là đục nước vôi

Ngày gửi: 2008-03-11 22:37:14

Kiem chung dinh luat bao toan khoi luong.flv

Kiểm chứng định luật bảo toàn...

Ngày gửi: 2008-03-11 22:37:14

Dieu che Oxi tu Kali Pemanganat.flv

Điều chế Oxi từ Kali Penmanganat

Ngày gửi: 2008-03-11 22:26:05

Dieu che va dot chay Hidro trong khong khi.flv

Điều chế và đốt cháy Hidro tr...

Ngày gửi: 2008-03-11 22:26:05

Do tan cua chat trong dung noi khac nhau.flv

Độ tan của chất trong dung mô...

Ngày gửi: 2008-03-11 22:26:05

Dung cu cua bai thuc hanh so 2.flv

Dụng cụ của bài thực hành số 2

Ngày gửi: 2008-03-11 22:26:05

Dung cu cua bai thuc hanh so 3.flv

Dụng cụ của bài thực hành số 3

Ngày gửi: 2008-03-11 22:26:05

Dung cu cua bai thuc hanh so 4.flv

Dụng cụ của bài thực hành số 4

Ngày gửi: 2008-03-11 22:26:05

Dung cu cua bai thuc hanh so 5.flv

Dụng cụ của bài thực hành số 5

Ngày gửi: 2008-03-11 22:26:05

Dung cu cua bai thuc hanh so 6.flv

Dụng cụ của bài thực hành số 6

Ngày gửi: 2008-03-11 22:26:05

Hidro chay trong Oxi.flv

Hidro cháy trong Oxi

Ngày gửi: 2008-03-11 22:26:05

Hidro chay trong khong khi.flv

Hidro cháy trong không khí

Ngày gửi: 2008-03-11 22:26:05

Dieu che Oxi tu Kali pemanganat2.flv

Điều chế Oxi từ Kali pemangan...

Ngày gửi: 2008-03-11 22:26:05

Bot sat-Luu huynh bot1.flv

Bột sắt tác dụng với Lưu huỳn...

Ngày gửi: 2008-03-11 22:11:10

Dieu che Hidro tu phan ung giua kem va Axit Clohidric.flv

Điều chế Hidro từ phản ứng gi...

Ngày gửi: 2008-03-11 22:11:10

Bot sat-Luu huynh bot.flv

Bột sắt tác dụng với Lưu huỳn...

Ngày gửi: 2008-03-11 22:11:09

AxitClohidric-Dinhsat.flv

Thí nghiệm Axiit Clohidric tá...

Ngày gửi: 2008-03-10 14:34:34

Hidro_chay_trong_oxi.flv

Hidrochaytrongoxi

Ngày gửi: 2008-02-16 19:10:45

HinhThanhDungdich.swf

Hình thành dung dich

Ngày gửi: 2008-01-30 15:48:25

Thang_pH.swf

Thang pH

Ngày gửi: 2008-01-30 15:35:57

Mua.jpg

Ăn mòn do mưa axit

Ngày gửi: 2008-01-30 13:07:13

8fde6c0c4be8644b60ea42ec3bbc72a7-muoi.jpg

Muối thô

Ngày gửi: 2008-01-29 12:37:03

Picture1.jpg

Chu trình nước trong tự nhiên

Ngày gửi: 2008-01-29 12:15:28

Picture2.jpg

Liên kết hidro

Ngày gửi: 2008-01-29 12:14:49

Oxygen[1].jpg

Oxi và sự thở

Ngày gửi: 2008-01-29 11:05:50

HCl2.flv

HCl

Ngày gửi: 2008-01-28 17:41:06