Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Sinh học > Các nhà sinh vật học > (102 bài)

Hamaduoitheoxuongcaotoc1421372057.flv

HÀ MÃ TẤN CÔNG THUYÊN CỦA DU ...

Ngày gửi: 2015-06-21 14:55:57

Bodyfront.gif

cơ thể người

Ngày gửi: 2013-03-28 11:30:29

Phan_bao_nguyen_phan_5.flv

nguyên phân 3

Ngày gửi: 2011-07-13 14:55:49

Nguyen_phan_3.flv

Nguyên phân 2.

Ngày gửi: 2011-07-13 14:53:54

Nguyen_phan_2.flv

Nguyên phân

Ngày gửi: 2011-07-13 14:48:09

Nhan_008.bmp

nhan dep trai

Ngày gửi: 2011-04-09 21:15:39

Ca_boi_theo_chuot_2.swf

Cá bơi theo chuột 2

Ngày gửi: 2011-03-26 07:17:07

DSC00161.jpg

lequocthang-Thủ khoa môn Sinh...

Ngày gửi: 2010-12-30 08:25:06

CLOVIS_466__511.jpg

CLOVIS (466 - 511)

Ngày gửi: 2010-08-12 22:28:00

0215.jpg

Charles Darwin (Đacuyn)

Ngày gửi: 2010-08-07 19:38:03

Tranvidai.jpg

Chu Trăn Lớn Dễ Thương

Ngày gửi: 2010-02-14 11:31:16

0.tucungbo3.jpg

caytruyenphoi

Ngày gửi: 2009-10-13 12:20:18

0.tucungbo2.jpg

caytruyenphoi

Ngày gửi: 2009-10-13 12:19:19

0.tucungbo1.jpg

caytruyenphoi

Ngày gửi: 2009-10-13 12:16:36

0.TTON2.jpg

caytruyenphoi

Ngày gửi: 2009-10-13 12:15:52

JH._van_t_Hoff_-_Ha_Lan_(1852-1911).jpg

J. H. van 't Hoff - Hà Lan (1...

Ngày gửi: 2009-08-14 19:29:21

0.yersin_(1863_-_1943).jpg

yersin (1863 - 1943)

Ngày gửi: 2009-08-14 19:26:53

0.William_Harvey_(1578-1657)_nha_giai_phau_hoc.jpg

William Harvey (1578-1657), n...

Ngày gửi: 2009-08-14 19:26:05

0.Thomas_Hunt_Morgan_(1866-1945).bmp

Thomas Hunt Morgan (1866-1945)

Ngày gửi: 2009-08-14 19:25:26

0.Hippocrate_(460_-_375_TCN)_nguoi_sang_lap_ra_nganh_Y_khoa.jpg

Hippocrate (460 - 375 TCN) ng...

Ngày gửi: 2009-08-14 19:24:29

0.Gregor_Johann_Mendel_(1822-1884).jpg

Gregor Johann Mendel (1822-1884)

Ngày gửi: 2009-08-14 19:23:53

0.Galien_(131-201)_thay_thuoc__lon__nhat_thoi_Co_dai_sau_Hippocrate.jpg

Galien (131-201) thầy thuốc ...

Ngày gửi: 2009-08-14 19:23:07

ElizabethBlackwell18211910nubacsidautienoBacMy..gif

Elizabeth Blackwell (1821-191...

Ngày gửi: 2009-08-14 19:22:39

0.Dr_Paul_Broca_(1824-1880)_nguoi_dau_tien_kham_pha_trung_khu__tieng_noi.gif

Dr Paul Broca (1824-1880) ngư...

Ngày gửi: 2009-08-14 19:20:13

0.Cuvier_(1769-1832)_-_Nguoi_khai_sinh_nganh_co_sinh_vat_hoc.jpg

Cuvier (1769-1832) - Người kh...

Ngày gửi: 2009-08-14 19:19:40

0.Claude_Bernard_(1813-1878)_Nha_Sinh_ly_hoc_noi_tieng.jpg

Claude Bernard (1813-1878) Nh...

Ngày gửi: 2009-08-14 19:19:21

0.Antoni_Van_Leeuwenhoek__(1632_-_1723)_nha_quan_sat_dau_tien_cac_sinh_vat_cuc_nho.jpg

Antoni Van Leeuwenhoek (1632...

Ngày gửi: 2009-08-14 19:18:30

0.Andre_Vesalius_(1514_-_1564)_nha_giai_phau_hoc_lon_nhat_cua_thoi_phuc_hung.gif

Andre Vesalius (1514 - 1564),...

Ngày gửi: 2009-08-14 19:17:53

0.Yersin_(1863_-_1943).jpg

Yersin (1863 - 1943)

Ngày gửi: 2009-06-23 16:57:24

0.William_Harvey_(1578-1657)_nha_giai_phau_hoc.jpg

William Harvey (1578-1657) - ...

Ngày gửi: 2009-06-23 16:39:34

0.Thomas_Hunt_Morgan_(1866-1945).bmp

Thomas Hunt Morgan (1866-1945)

Ngày gửi: 2009-06-23 16:32:57

0.Hippocrate_(460_-_375_TCN)_nguoi_sang_lap_ra_nganh_Y_khoa.jpg

Hippocrate (460 - 375 TCN) ng...

Ngày gửi: 2009-06-23 16:29:40

0.Gregor_Johann_Mendel_(1822-1884).jpg

Gregor Johann Mendel (1822-1884)

Ngày gửi: 2009-06-23 16:26:19

0.Galien_(131-201)_thay_thuoc__lon__nhat_thoi_Co_dai_sau_Hippocrate.jpg

Galien (131-201) - Thầy thuốc...

Ngày gửi: 2009-06-23 16:22:59

ElizabethBlackwell18211910nubacsidautienoBacMy..gif

Elizabeth Blackwell (1821-191...

Ngày gửi: 2009-06-23 16:17:05

0.Dr_Paul_Broca_(1824-1880)_nguoi_dau_tien_kham_pha_trung_khu__tieng_noi.gif

Dr Paul Broca (1824-1880)- Ng...

Ngày gửi: 2009-06-23 16:14:33