Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Sinh học > Sinh học 10 > (1532 bài)

Te_bao__Thuyet_minh_tieng_Viet__YouTube_360p.flv

TE BAO NHAN THUC

Ngày gửi: 2017-12-20 07:55:46

CAU_TRUC_BAC_1.gif

Cấu trúc bậc 1 của prôtêin

Ngày gửi: 2017-11-03 21:17:08

Haq0304q.jpg

cấu tạo phân tử nước

Ngày gửi: 2015-12-03 19:48:27

Nguyen_Phan_Va_Giam_Phan.flv

nguyên phân và giảm phân

Ngày gửi: 2015-07-27 11:12:14

Nghi_Son_TG.jpg

GD CD: Video clip GT Nghi Sơn...

Ngày gửi: 2014-04-03 02:04:49

IMG_0043.jpg

Lop 12B-Sinh nhat tuoi 18

Ngày gửi: 2014-03-28 03:03:40

IMG_0046.jpg

Lop 12D-Sinh nhat tuoi 18

Ngày gửi: 2014-03-28 03:03:35

IMG_0044.jpg

Lop 12C-Sinh nhat tuoi 18

Ngày gửi: 2014-03-28 03:03:09

IMG_0040.jpg

Lop 12A-Sinh nhat tuoi 18

Ngày gửi: 2014-03-28 03:03:00

DSC_2283.jpg

Hinh Hội thao 16/3

Ngày gửi: 2014-03-23 03:03:27

Hinhtang.jpg

Hình lưu niêm 16/3

Ngày gửi: 2014-03-23 03:03:12

Media_icon

BAI 1.6

Ngày gửi: 2013-10-30 09:10:47

C2te_bao_dong_vat.swf

BAI 1.5

Ngày gửi: 2013-10-30 09:10:18

Media_icon

BAI 1

Ngày gửi: 2013-10-30 07:10:42

C1Cau_tao_va_vai_tro_cua_luc_lap.swf

BAI 1.4

Ngày gửi: 2013-10-30 07:10:34

B3Xuat_bao.swf

BAI 1.3

Ngày gửi: 2013-10-30 07:10:33

B1lyzoxom.swf

BAI 1.1

Ngày gửi: 2013-10-30 07:10:31

B2Su__tao_thanh_Lyzosom.swf

BAI 1.2

Ngày gửi: 2013-10-30 07:10:04

Planarian.jpg

Loài sâu mọc lại đầu sau khi ...

Ngày gửi: 2013-08-14 12:10:32

AlaninetRNA1.gif

alanin - tARN

Ngày gửi: 2013-03-04 08:03:59

Enzym_noi2.bmp

ENZYM NỐI 2

Ngày gửi: 2013-03-04 08:03:54

Glucose_Galactose.gif

GLUCOSE - GALACTOSE

Ngày gửi: 2013-03-04 08:03:45

Lien_ket_Hidro.jpg

LIÊN KẾT HIDRO

Ngày gửi: 2013-03-04 08:03:37

Alanin1.bmp

cấu tạo của alanin

Ngày gửi: 2013-03-04 08:03:31

Enzym_noi.bmp

ENZYM NỐI

Ngày gửi: 2013-03-04 08:03:24

MARN_1.gif

TỔNG HỢP mARN

Ngày gửi: 2013-03-04 08:03:17

Glycogen1.jpg

GLYCOGEN

Ngày gửi: 2013-03-04 08:03:16

Cellulose2.gif

CELLULOSE

Ngày gửi: 2013-03-04 08:03:16

Cau_truc_nuoc_da.gif

CẤU TRÚC CỦA NƯỚC ĐÁ

Ngày gửi: 2013-03-04 08:03:16

Guanin.bmp

GUANIN

Ngày gửi: 2013-03-04 08:03:05

Colagen_va_Hemoglobin1.jpg

COLAGEN VÀ HEMOGLOBIN

Ngày gửi: 2013-03-04 08:03:04

Glucose1.gif

GLICOSE

Ngày gửi: 2013-03-04 08:03:00

ADN_4.gif

ADN

Ngày gửi: 2013-03-02 10:03:59

Adenin.bmp

ADENIN

Ngày gửi: 2013-03-02 10:03:58

Agalactose.gif

GLACTOSE

Ngày gửi: 2013-03-02 10:03:57

Alanin.bmp

ALANIN

Ngày gửi: 2013-03-02 10:03:55