Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Địa lý > Địa lý 6 > (1467 bài)

GIAOTHONGTPHCMMAU3.jpg

Bản đồ Sài Gòn

Ngày gửi: 2018-03-19 22:46:37

Chau_Au.jpg

Bản đồ Châu Âu

Ngày gửi: 2018-03-01 22:15:42

Chau_Phi.jpg

Bản Đồ Châu Phi

Ngày gửi: 2018-03-01 22:13:48

VIET_NAM_MAU_3.jpg

Bán bản đồ Việt Nam khổ lớn

Ngày gửi: 2018-01-17 11:38:13

Chen_1.flv

Việt Nam có động đất và núi l...

Ngày gửi: 2017-02-09 14:37:05

Nui_lua_Nhat_Ban_phun_trao_du_doi__Cot_khoi_cao_11Km_nguoi_doc.flv

Động đất ở Nhật Bản

Ngày gửi: 2017-02-09 14:35:54

SU_HOAT_DONG_CUA_NUI_LUAwmv.flv

hoat động núi lửa

Ngày gửi: 2017-02-09 14:33:35

Video_Clip_Van_dong_tu_quay_quanh_truc_cua_Trai_Dat.flv

Video Clip Van dong tu quay q...

Ngày gửi: 2016-11-11 09:57:01

Tich_hop_ve_O_nhiem_moi_truong.flv

Tích hợp về ô nhiễm môi trường

Ngày gửi: 2016-11-11 09:49:24

Su_chuyen_dong_cua_trai_dat_xoay_xung_quanh_he_mat_troi.flv

Sự chuyển động của trái đất x...

Ngày gửi: 2016-11-11 09:48:31

Hien_tuong_ngay_va_dem.flv

Hiện tượng ngày và đêm.

Ngày gửi: 2016-11-11 09:46:33

Dai_ngan_ha.flv

Dải ngân hà

Ngày gửi: 2016-11-11 09:44:18

Canh_quan_tren_sao_Hoa.flv

Cảnh quan trên sao hỏa

Ngày gửi: 2016-11-11 09:43:24

CAC_HANH_TINH_TRONG_HE_MAT_TROI.flv

Các hành tinh trong hệ mặt trời

Ngày gửi: 2016-11-11 09:42:12

Bau_troi_va_mat_dat.flv

Bầu trời và mặt đất

Ngày gửi: 2016-11-11 09:40:25

Clip_O_nhiem_moi_truong.flv

Tích hợp về Ô nhiễm môi trường

Ngày gửi: 2016-11-04 01:17:35

Dong_Thap.flv

Tiềm năng Đồng Tháp

Ngày gửi: 2016-11-04 01:01:10

Su_chuyen_dong_cua_trai_dat_xoay_quanh_he_mat_troi_Mo_hinh_2D.flv

Sự chuyển động của trái đất x...

Ngày gửi: 2016-10-14 19:13:12

20131223mattroicomaugi0.gif

Mặt trời có màu gì?

Ngày gửi: 2016-09-03 14:26:45

Van_dong_tu_quay_quay_truc_cua_Trai_Dat_280_1_72774.flv

Video Clip Vận động tự quay q...

Ngày gửi: 2016-08-25 19:58:59

Hien_tuong_ngay_va_dem_tren_Trai_Dat_302_1_55852.flv

Video Clip Hiện tượng ngày đê...

Ngày gửi: 2016-08-25 19:53:43

220pxSolarsystem3DJupiter.gif

mô hinhg trái đất quay quanh ...

Ngày gửi: 2016-05-14 08:28:46

D.png

vòng trong vòng ngoài mặt trời

Ngày gửi: 2016-05-14 08:28:14

1024pxSize_planets_comparison.jpg

mô hình các hành tinh trong h...

Ngày gửi: 2016-05-14 08:27:11

Trai_dat_ngung_quay.flv

Hệ quả sự vận động tự quay qu...

Ngày gửi: 2016-04-24 13:05:15

Hien_tuong_ngay_va_dem2.flv

Hiện tượng ngày và đêm

Ngày gửi: 2016-04-24 08:01:02

Video_Nui_lua_phun_dung_nham_tao_dao_moi_tu_long_bien__YouTube.flv

núi lua

Ngày gửi: 2015-12-09 22:11:38

Canh_quan_Sao_Hoa_qua_video_3D__VnExpress.flv

Cảnh quan trên sao Hỏa

Ngày gửi: 2015-10-09 09:08:04

Can_canh_mat_trang_xoay_quanh_truc__VnExpress.flv

Mặt trang quay quanh trục

Ngày gửi: 2015-10-09 09:07:15

Tranh_020.jpg

Tranh Địa Lý 6

Ngày gửi: 2015-10-07 19:13:59

Tranh_019.jpg

Tranh Địa Lý 6

Ngày gửi: 2015-10-07 19:13:51

Tranh_018.jpg

Tranh Địa Lý 6

Ngày gửi: 2015-10-07 19:13:21

Tranh_017.jpg

Tranh Địa Lý 6

Ngày gửi: 2015-10-07 19:13:10

Tranh_016.jpg

Tranh Địa Lý 6

Ngày gửi: 2015-10-07 19:12:09

Tranh_015.jpg

Tranh Địa Lý 6

Ngày gửi: 2015-10-07 19:10:36

Tranh_014.jpg

Tranh Địa Lý 6

Ngày gửi: 2015-10-07 19:09:05