Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tin học > Tin học 10 > (157 bài)

Media_icon

ONTAP_HKII_2017

Ngày gửi: 2017-04-24 08:15:40

1.png

#1 Giới thiệu serie Học HTML ...

Ngày gửi: 2016-10-14 21:55:48

2.png

#2 [Học HTML] HTML là gì và v...

Ngày gửi: 2016-10-14 21:54:49

VukienmdcTet2012.swf

Banner đẹp

Ngày gửi: 2015-08-04 18:43:50

VukienmdcTet2011.swf

Banner đẹp

Ngày gửi: 2015-08-04 18:42:55

VUKIENMDCGIANGSINH.swf

Banner đẹp

Ngày gửi: 2015-08-04 18:41:41

Vukienmdc_22.swf

Banner đẹp

Ngày gửi: 2015-08-04 18:40:45

Vukienmdc2010.swf

Banner đẹp

Ngày gửi: 2015-08-04 18:38:39

Word_2007.jpg

Tin học: Video clip HD sử dụn...

Ngày gửi: 2014-05-03 03:05:07

Photo0031.jpg

Các kiểu bố trí mạng cơ bản

Ngày gửi: 2014-03-28 10:03:08

Hoc_sinh_dung_internet.jpg

Học sinh học Internet

Ngày gửi: 2014-03-01 10:03:23

HocTinhoc.jpg

Xã hội tin học hoá

Ngày gửi: 2014-03-01 10:03:09

Ddd.jpg

dddd

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:56

444.jpg

sss

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:55

Dd.jpg

rrrr

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:44

Gf.jpg

hjh

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:34

Ccc.jpg

sss

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:32

Ffff.jpg

gggg

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:24

Bb.jpg

sssss

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:20

334.jpg

;erre

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:19

Fdfsdf.jpg

888

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:11

Assaas.jpg

ererer

Ngày gửi: 2013-05-08 10:05:07

Tinnhanh13420.jpg

kiem tra hoc ki 2 day moi tai

Ngày gửi: 2012-04-28 10:04:48

Truong31.jpg

Logo Trường THPT Bàn Tân Định

Ngày gửi: 2012-03-20 11:03:42

Quiz1.swf

vi du(SKKN)

Ngày gửi: 2012-03-12 02:03:47

Mp3

hinh dong day tieng anh

Ngày gửi: 2012-03-09 01:03:51

Quiz.swf

Ôn Tin 10 HKI

Ngày gửi: 2012-02-12 11:02:31

IMG_0087.jpg

Tiểu học Phuong Xá

Ngày gửi: 2011-12-08 07:12:01

IMG_0154.jpg

tamnong

Ngày gửi: 2011-12-06 11:12:12

Hinh_anh_can_bo_giao_vien.swf

Chu tham khao nhe

Ngày gửi: 2011-10-31 11:10:26

Ca_phe_sang.swf

Mơi GS Hue dung Cafe sáng nhé

Ngày gửi: 2011-10-29 04:10:42

Than_tang_moi_nhau.swf

Xin mời nâng cốc nhé

Ngày gửi: 2011-10-29 04:10:37

20__Danh_so_trang.swf

20. Đánh số trang

Ngày gửi: 2011-09-18 00:54:33

19__Tieu_de_dau_cuoi_trang.swf

19. Tiêu đề đầu trang, cuối t...

Ngày gửi: 2011-09-18 00:54:21

18__Watermark.swf

18. Watermark

Ngày gửi: 2011-09-18 00:54:08

17__Border.swf

17. Border

Ngày gửi: 2011-09-18 00:53:51