Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tin học 9 > (278 bài)

IMG_2155.JPG

TIẾT HỌC MÔN TIN

Ngày gửi: 2017-07-04 21:32:10

IMG_2154.JPG

TIẾT HỌC MÔN TIN

Ngày gửi: 2017-07-04 21:27:41

Gioi_han_thi_Tin_hoc_tre.jpg

Giới hạn thi Tin học trẻ 16-17!

Ngày gửi: 2017-05-23 13:28:29

Untitled1.png

Trang Web Mẫu Đẹp #1

Ngày gửi: 2016-10-15 16:06:21

1.png

#1 Giới thiệu serie Học HTML ...

Ngày gửi: 2016-10-14 21:56:22

2.png

#2 [Học HTML] HTML là gì và v...

Ngày gửi: 2016-10-14 21:49:57

Bdtd_tin_otcI.png

BDTD

Ngày gửi: 2016-04-04 00:33:57

2011.flv

hình ảnh ngày 20-11-2015

Ngày gửi: 2015-12-14 14:09:37

Hoan.jpg

CÔ GIÁO TẠ MINH HOÀN

Ngày gửi: 2015-12-09 14:35:13

Untitled.jpg

HINH THI

Ngày gửi: 2015-12-02 04:49:06

Hihi.swf

20/11

Ngày gửi: 2015-11-09 13:44:02

12143317_752907274853437_2980401764440558392_n.jpg

Những hình ảnh của buổi sinh ...

Ngày gửi: 2015-10-27 07:35:33

12122396_752907398186758_3964524592725538138_n.jpg

Những hình ảnh của buổi sinh ...

Ngày gửi: 2015-10-27 07:35:10

12118855_752907221520109_6834640363938813248_n.jpg

Những hình ảnh của buổi sinh ...

Ngày gửi: 2015-10-27 07:34:43

12118855_752907221520109_6834640363938813248_n_1.jpg

Những hình ảnh của buổi sinh ...

Ngày gửi: 2015-10-27 07:34:25

12118776_752907311520100_7298124535679015317_n.jpg

Những hình ảnh của buổi sinh ...

Ngày gửi: 2015-10-27 07:34:03

Cach_chen_nhac_chen_am_thanh_vao_PowerPoint_2010.flv

Hướng dẫn sử dụng PowerPoint ...

Ngày gửi: 2015-10-27 00:26:32

Vted_top_banner2.gif

truong hoc ket noi

Ngày gửi: 2015-08-27 21:04:11

Khai_giang_2.swf

hinh

Ngày gửi: 2015-08-25 20:50:11

Khai_giangnen.swf

khai giang

Ngày gửi: 2015-08-25 20:46:23

Khai_giang.swf

khai giang

Ngày gửi: 2015-08-25 15:11:43

Truopngxay.jpg

xdây trường

Ngày gửi: 2015-06-19 09:08:27

Truong_xay.jpg

xây nhà điều hành

Ngày gửi: 2015-06-19 09:06:55

Dao_Hoang_Sa.jpg

đảo Hoàng Sa

Ngày gửi: 2015-03-13 07:46:58

Kinh_Te_Tri_Thuc.flv

kinh te tri thuc

Ngày gửi: 2014-11-27 08:01:24

Thapco_MySon.flv

thap co

Ngày gửi: 2014-10-31 15:52:07

MySon.flv

my son

Ngày gửi: 2014-10-31 15:48:38

Khampha_PhongNha_KeBang.flv

phong nha ke bang

Ngày gửi: 2014-10-31 15:48:13

Hue1.flv

hue

Ngày gửi: 2014-10-31 15:47:05

HoiAn1.flv

hoian

Ngày gửi: 2014-10-31 15:46:22

HaLong.flv

halong

Ngày gửi: 2014-10-31 14:22:07

Images6.jpg

truongguilen

Ngày gửi: 2014-10-01 14:41:41

12332.gif

uong nuoc nho nguon

Ngày gửi: 2014-10-01 14:40:26

Kid.jpg

truong son dinh

Ngày gửi: 2014-10-01 14:38:14

55555555555555555555555555555555555555555555555555.jpg

toan hoc

Ngày gửi: 2014-10-01 14:37:13

Ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.jpg

tin hoc

Ngày gửi: 2014-10-01 14:34:52