Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tin học 8 > (150 bài)

CNTT_010.jpg

ảnh thi cntt 2017

Ngày gửi: 2018-01-22 08:51:19

CNTT_012.jpg

ảnh thi cntt 2017

Ngày gửi: 2018-01-22 08:49:12

H1.jpg

Tổ chức dạy - Học ngoại khoá ...

Ngày gửi: 2017-04-28 08:42:52

Typing.jpg

Học gõ 10 ngón soạn thảo văn ...

Ngày gửi: 2016-10-15 12:58:09

HA_GIAP.swf

Banner của nhà trường

Ngày gửi: 2016-03-09 22:15:44

Ai.jpg

Bài tập

Ngày gửi: 2016-01-14 22:48:30

Lthu.jpg

CÔ GIÁO LƯU MINH THU

Ngày gửi: 2015-12-09 14:34:40

Dhcc1.png

Bài tập Pascal co bản

Ngày gửi: 2015-10-20 14:34:56

Minh_hoa_cau_lenh_vong_For_lui2.swf

Sơ đồ câu lệnh for lùi

Ngày gửi: 2015-08-04 08:16:43

Minh_hoa_cau_lenh_vong_For_tien2.swf

Sơ đồ câu lệnh for tiến

Ngày gửi: 2015-08-04 08:15:47

Minh_hoa_cau_lenh_While4.swf

Sơ đồ câu lệnh while

Ngày gửi: 2015-08-04 08:14:56

Minh_hoa_cau_lenh_Repeat3.swf

Sơ đồ câu lệnh repeat...

Ngày gửi: 2015-08-04 08:13:49

Minh_hoa_cau_lenh_If2.swf

Sơ đồ Câu lệnh if then

Ngày gửi: 2015-08-04 08:13:07

Minh_hoa_cau_lenh_Repeat2.swf

Sơ đồ câu lệnh repeat...

Ngày gửi: 2015-08-04 08:12:07

Minh_hoa_cau_lenh_If1.swf

Sơ đồ câu lệnh if then

Ngày gửi: 2015-08-04 08:10:29

3.flv

Yenka3

Ngày gửi: 2015-05-11 15:12:13

2.flv

Yenka2

Ngày gửi: 2015-05-11 15:11:48

1.flv

Yenka

Ngày gửi: 2015-05-11 15:11:22

Ykien.gif

Main Wed

Ngày gửi: 2015-04-10 18:42:27

Mp3

Nhac Quoc ca

Ngày gửi: 2015-03-31 08:55:21

Eniac1.jpg

chiếc máy tính điện tử đầu ti...

Ngày gửi: 2014-12-24 11:19:14

Eniac.jpg

chiếc máy tính điện tử đầu ti...

Ngày gửi: 2014-12-24 11:16:46

Error_200.jpg

loi thuong gap trong pascal

Ngày gửi: 2014-11-27 07:56:10

Tin_hoc_lop_8_gia_tri_lon_nhat.jpg

Giá trị lớn nhất - tin học lớp 8

Ngày gửi: 2014-10-20 05:48:29

Phan_mem_Don_rac_toan_dien_va_toi_uu_cho_may_tinh_ttt.jpg

Phần mêm Dọn rác toàn diện và...

Ngày gửi: 2014-10-12 05:17:42

Phan_mem_Don_rac_toan_dien_va_toi_uu_cho_may_tinh_tt.jpg

Phần mêm Dọn rác toàn diện và...

Ngày gửi: 2014-10-12 05:17:31

Phan_mem_Don_rac_toan_dien_va_toi_uu_cho_may_tinh.jpg

Phần mêm Dọn rác toàn diện và...

Ngày gửi: 2014-10-12 05:17:16

9.jpg

Tin học ứng dụng cho mọi người

Ngày gửi: 2014-04-20 10:04:53

8.jpg

Tin học ứng dụng cho mọi người

Ngày gửi: 2014-04-20 10:04:38

12.jpg

Tin học ứng dụng cho mọi người

Ngày gửi: 2014-04-20 10:04:32

11.jpg

Tin học ứng dụng cho mọi người

Ngày gửi: 2014-04-20 10:04:19

10.jpg

Tin học ứng dụng cho mọi người

Ngày gửi: 2014-04-20 10:04:06

Nen_powerpoint.jpg

nền pp

Ngày gửi: 2014-04-01 12:04:32

HoithivanngheNGDHN2.flv

43. Hoi thi van nghe NGDHN2

Ngày gửi: 2013-12-23 12:12:07

VoNhatTruong_TamQuanBac20132014S14.flv

38. THCS Tam Quan Bac 2013201...

Ngày gửi: 2013-12-18 02:12:03

Tinh_tuoi_cha_con.gif

tính tuổi_cha_con

Ngày gửi: 2013-10-29 07:10:29