Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Tiếng Anh 6 > (3133 bài)

TAY_NINH_CITY.jpg

BT UNIT 5

Ngày gửi: 2018-01-22 20:16:08

GiaoanTiengAnhLop6Chuongtrinhhienhanh.jpg

Giáo án Tiếng Anh Lớp 6 Chươn...

Ngày gửi: 2017-11-28 16:21:13

Seasonsinthesun.flv

Bai hat Tieng Anh

Ngày gửi: 2017-11-10 06:07:45

Seasonsinthesun.flv

Bai hat Tieng Anh

Ngày gửi: 2017-11-10 06:05:19

Kids_vocabulary__Body__parts_of_body__Learn_English_for_kids__English_educational_video.flv

PATS OF THE BODY

Ngày gửi: 2017-11-02 08:22:23

Body_Parts_Lets_Practice_Kids_English.flv

PATS OF THE BODY

Ngày gửi: 2017-11-02 08:21:07

Jobs_Song__What_Do_You_Want_To_Be.flv

JOBS

Ngày gửi: 2017-11-02 08:18:26

Jobs_Song_for_Kids__What_Do_You_Do__Occupations__Kindergarten_Preschool_ESL__Fun_Kids_English.flv

JOBS

Ngày gửi: 2017-11-02 08:17:19

Whats_The_Time__kids_song.flv

TELLING THE TIME

Ngày gửi: 2017-11-02 08:07:38

Wake_Up_Daily_Routines_Song_for_Kids.flv

DAILY ROUTINES

Ngày gửi: 2017-11-02 08:07:20

Seasons_Song_Video.flv

SEASONS

Ngày gửi: 2017-11-02 08:06:17

Seven_Days__Days_of_the_Week_Song__Word_Power__PINKFONG_Songs_for_Children.flv

DAYS OF THE WEEK

Ngày gửi: 2017-11-02 08:04:47

School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv

SCHOOL SUBJECTS

Ngày gửi: 2017-11-02 08:02:18

Months_of_the_Year_Song__Song_for_Kids__The_Singing_Walrus.flv

MONTHS OF THE YEAR

Ngày gửi: 2017-11-02 08:02:14

Months_of_the_Year_Song__12_Months_of_the_Year__Kids_Songs_by_The_Learning_Station.flv

MONTHS OF THE YEAR

Ngày gửi: 2017-11-02 08:00:12

School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv

SCHOOL SUBJECTS

Ngày gửi: 2017-11-02 07:59:49

Kids_vocabulary__School_Subjects__favorite_subject__English_educational_video.flv

SCHOOL SUBJECTS

Ngày gửi: 2017-11-02 07:57:32

Hows_The_Weather__Super_Simple_Songs.flv

WEATHER

Ngày gửi: 2017-11-02 07:54:35

English_for_Kids_ESL_Kids_Lessons__Telling_the_Timeflv.flv

TELLING THE TIME

Ngày gửi: 2017-11-02 07:49:12

English_for_kids_School_subjects.flv

SCHOOL SUBJECTS

Ngày gửi: 2017-11-02 07:48:55

Days_of_the_Week_Song__7_Days_of_the_Week__Childrens_Songs_by_The_Learning_Station.flv

DAYS OF THE WEEK

Ngày gửi: 2017-11-02 07:33:07

Days_of_the_Week_Song__The_Singing_Walrus.flv

DAYS OF THE WEEK

Ngày gửi: 2017-11-02 07:32:22

DAILY_ROUTINE_ESL_VIDEO.flv

DAILY ROUTINES

Ngày gửi: 2017-11-02 07:27:50

Daily_Routines.flv

DAILY ROUTINES

Ngày gửi: 2017-11-02 07:27:04

08_School_Subjects_Song_English_on_Tour.flv

SCHOOL SUBJECTS

Ngày gửi: 2017-11-02 07:24:39

Very_Easy_Telling_The_Time_in_English___Click_To_Learn.flv

TELLING THE TIME

Ngày gửi: 2017-11-02 07:24:39

Tieng_anh_lop_6_bai_2_phan_tu_vung__3_thang_lam_chu_tieng_anh.flv

Từ vựng Unit 2 E6

Ngày gửi: 2017-10-30 14:55:45

Tieng_Anh_lop_6_bai_1.flv

Unit 1

Ngày gửi: 2017-10-30 14:52:23

Media_icon

Đề Kiểm tra Tiếng Anh_Eng6...

Ngày gửi: 2017-07-24 19:20:08

Media_icon

KT45L1_Eng6-17-18

Ngày gửi: 2017-07-24 18:54:01

E6_Unit_12_B2_p120.flv

E6 Unit 12 B2 (p120)

Ngày gửi: 2017-06-10 10:06:27

Dang.jpg

Road Signs

Ngày gửi: 2017-04-18 22:13:58

E6_Unit_12_B5_p128.flv

E6 Unit 12 B2 (p120)

Ngày gửi: 2017-03-18 14:47:32

Mp3

ENGLISH 7 UNIT 14 A3

Ngày gửi: 2017-03-07 16:55:53

Mp3

ENGLISH 7 UNIT 14 A2

Ngày gửi: 2017-03-07 16:55:28

Mp3

ENGLISH 7 UNIT 14 A1

Ngày gửi: 2017-03-07 16:54:58