Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Giáo dục Công dân > GD công dân 8 > (1728 bài)

HINH_ANH_HOAT_DONG_LIEN_DOI.jpg

Một số hình ảnh hoạt động của...

Ngày gửi: 2018-04-27 14:19:37

IMG_0489.JPG

Chạy vì sức khỏe

Ngày gửi: 2018-04-06 20:42:02

IMG_0513.JPG

Kỉ niệm 26/3/2018

Ngày gửi: 2018-04-06 20:41:19

IMG_0499.JPG

Kỉ niệm 26/3/2018

Ngày gửi: 2018-04-06 20:41:01

IMG_0410.JPG

Vệ sinh trường học

Ngày gửi: 2018-04-06 20:38:15

IMG_0576.JPG

Đồ dùng tự làm

Ngày gửi: 2018-04-06 20:36:54

IMG_0616.JPG

Đồ dùng tự làm

Ngày gửi: 2018-04-06 20:36:25

IMG_0615.JPG

Đồ dùng tự làm

Ngày gửi: 2018-04-06 20:36:07

IMG_0577.JPG

Đồ dùng tự làm

Ngày gửi: 2018-04-06 20:35:41

IMG_0525.JPG

Phong trào chạy

Ngày gửi: 2018-04-06 20:34:33

IMG_0522.JPG

kỉ niệm 26/3/2018

Ngày gửi: 2018-04-06 20:33:31

IMG_0523.JPG

kỉ niệm 26/3/2018

Ngày gửi: 2018-04-06 20:33:07

IMG_0524.JPG

kỉ niệm 26/3/2018

Ngày gửi: 2018-04-06 20:32:45

IMG_0519.JPG

kỉ niệm 26/3/2018

Ngày gửi: 2018-04-06 20:32:16

IMG_0516.JPG

kỉ niệm 26/3/2018

Ngày gửi: 2018-04-06 20:31:47

IMG_0514.JPG

Lễ chào cờ kỉ niệm 26/3/2018

Ngày gửi: 2018-04-06 20:30:50

IMG_0512.JPG

Lễ chào cờ kỉ niệm 26/3/2018

Ngày gửi: 2018-04-06 20:30:12

IMG_0507.JPG

Văn nghệ chào mừng 26/3/2018

Ngày gửi: 2018-04-06 20:29:08

IMG_0505.JPG

Văn nghệ chào mừng 26/3/2018

Ngày gửi: 2018-04-06 20:28:30

IMG_0502.JPG

Văn nghệ chào mừng 26/3/2018

Ngày gửi: 2018-04-06 20:28:05

IMG_0500.JPG

Văn nghệ chào mừng 26/3/2018

Ngày gửi: 2018-04-06 20:27:36

IMG_0495.JPG

Văn nghệ chào mừng 26/3/2018

Ngày gửi: 2018-04-06 20:27:07

IMG_0491.JPG

Văn nghệ chào mừng 26/3/2018

Ngày gửi: 2018-04-06 20:26:39

IMG_0490.JPG

Văn nghệ chào mừng 26/3/2018

Ngày gửi: 2018-04-06 20:26:18

IMG_0617.JPG

Ngày hội CNTT nam 2017-2018

Ngày gửi: 2018-04-06 16:03:49

IMG_0616.JPG

Ngày hội CNTT nam 2017-2018

Ngày gửi: 2018-04-06 16:03:33

IMG_0615.JPG

Ngày hội CNTT nam 2017-2018

Ngày gửi: 2018-04-06 16:03:20

IMG_0574.JPG

Ngày hội CNTT nam 2017-2018

Ngày gửi: 2018-04-06 16:02:56

IMG_0571.JPG

Ngày hội CNTT nam 2017-2018

Ngày gửi: 2018-04-06 16:02:39

IMG_0569.JPG

Ngày hội CNTT nam 2017-2018

Ngày gửi: 2018-04-06 16:02:16

IMG_0568.JPG

Ngày hội CNTT nam 2017-2018

Ngày gửi: 2018-04-06 16:02:00

IMG_20171002_144143.jpg

Vui tết trung thu 2017

Ngày gửi: 2017-12-17 20:27:47

IMG_20171209_160433.jpg

Ngắm hoa tại bãi đá sông Hồng

Ngày gửi: 2017-12-14 20:24:01

20171119125436.jpg

Vườn dâu ở Mộc Châu

Ngày gửi: 2017-12-14 20:21:12

MAKEUP_20170730220830_save.jpg

Bản Lác về đêm

Ngày gửi: 2017-12-14 20:19:06

MAKEUP_20170620110643_save.jpg

Nghỉ hè vui vui

Ngày gửi: 2017-12-14 20:17:57