Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2017

Bancamkettuduongrenluyenphandaunam20171.jpg
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Duy Thành
Ngày gửi: 10h:42' 06-08-2017
Dung lượng: 358.3 KB
Số lượt tải: 2219
Mô tả:

Trang 2        

  - Tuyên truyền, vận động người thân cùng  quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

4. Về tổ chức kỉ luật

          - Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng,  Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2017:

           - Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê , đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ- bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…

           - Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên.

           - Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

     -   Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục  khuyết điểm.

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng:

- Phấn đấu thực hiện tốt  chỉ thị số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “ Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứcXII của Đảng” và nghiêm chỉnh thực hiện các nôi dung theo Nghị quyết TW4, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên. 

Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm,…

                Trên đây là Bản đăng kí phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 2017 của Tôi. Đề nghị Chi bộ tạo điều kiện giúp đỡ để tôi thực hiện tốt các nội dung trên.

 

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

           NGƯỜI CAM KẾT

 

 

 


No_avatar

sao bản cam kết tu dưỡng phấn đấu đảng viên ko tải được bản word về

Avatar

Tải được mà anh. anh đăng nhập là tải luôn được 

 
Gửi ý kiến