Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Vật lý 9 > (2484 bài)

Vat Ly 9 SGK hinh 19.3.jpg

Tiết kiệm điện

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58

Vat Ly 9 SGK hinh 19.1.jpg

An toàn điện

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58

Vat Ly 9 SGK hinh 18.1.jpg

Thí nghiệm kiểm nghiệm mối qu...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58

Vat Ly 9 SGK hinh 16.1.jpg

Thí nghiệm xác định điện năng...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58

Vat Ly 9 SGK hinh 15.1.jpg

Xác định công suất của bóng đ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58

Vat Ly 9 SGK hinh 13.2.jpg

Công tơ điện

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58

Vat Ly 9 SGK hinh 14.1.jpg

Bài tập về công suất điện và ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58

Vat Ly 9 SGK hinh 21.1.jpg

Nam châm vĩnh cửu

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58

Vat Ly 9 SGK hinh 19.2.jpg

An toàn điện

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58

Vat Ly 9 SGK hinh 10.1.jpg

Các loại biến trở

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

Vat Ly 9 SGK hinh 12.2.jpg

Thí nghiệm về công suất điện

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

Vat Ly 9 SGK hinh 8.3.jpg

Thí nghiệm kiểm tra sự phụ th...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

Vat Ly 9 SGK hinh 8.2.jpg

Sự phụ thuộc của điện trở vào...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

Vat Ly 9 SGK hinh 8.1.jpg

Sự phụ thuộc của điện trở vào...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

Vat Ly 9 SGK hinh 7.3.jpg

Đường tải điện 500kV

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

Vat Ly 9 SGK hinh 12.1.jpg

Công suất định mức của các dụ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

Vat Ly 9 SGK hinh 11.2.jpg

Bài tập vận dụng định luật Ôm...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

Vat Ly 9 SGK hinh 11.1.jpg

Bài tập vận dụng định luật Ôm...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

Vat Ly 9 SGK hinh 10.4.jpg

Các điện trở dùng trong kĩ thuật

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

Vat Ly 9 SGK hinh 10.2.jpg

Kí hiệu biến trở

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

Vat Ly 9 SGK hinh 10.3.jpg

Sử dụng biến trở

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

Vat Ly 9 SGK hinh 1.jpg

G.S.Ôm

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

Vat Ly 9 SGK hinh 5.2.jpg

Đoạn mạch song song

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

Vat Ly 9 SGK hinh 5.1.jpg

Đoạn mạch song song

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

Vat Ly 9 SGK hinh 4.3.jpg

Đoạn mạch nối tiếp

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

Vat Ly 9 SGK hinh 4.2.jpg

Đoạn mạch nối tiếp

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

Vat Ly 9 SGK hinh 4.1.jpg

Đoạn mạch nối tiếp

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

Vat Ly 9 SGK hinh 3.2.jpg

Đo điện trở bằng đồng hồ đo đ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

Vat Ly 9 SGK hinh 3.1.jpg

Đồng hồ đo điện đa năng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

Vat Ly 9 SGK hinh 7.2.jpg

Thí nghiệm kiểm tra

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

Vat Ly 9 SGK hinh 7.1.jpg

Sự phụ thuộc của điện trở vào...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

Vat Ly 9 SGK hinh 6.3.jpg

Bài tập vận dụng định luật Ôm

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

Vat Ly 9 SGK hinh 6.2.jpg

Bài tập vận dụng định luật Ôm

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

Vat Ly 9 SGK hinh 6.1.jpg

Bài tập vận dụng định luật Ôm

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

Vat Ly 9 SGK hinh 1.2.jpg

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:55

Vat Ly 9 SGK hinh 1.1.jpg

Thí nghiệm về sự phụ thuộc củ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:55