MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

  Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Vật lý 9 > (2486 bài)

  Vat Ly 9 SGK hinh 22a.jpg

  H.C.Ơ-xtét

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:59

  Vat Ly 9 SGK hinh 13.1.jpg

  Một số thiết dụng cụ dùng điện

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58

  Vat Ly 9 SGK hinh 19.3.jpg

  Tiết kiệm điện

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58

  Vat Ly 9 SGK hinh 19.1.jpg

  An toàn điện

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58

  Vat Ly 9 SGK hinh 18.1.jpg

  Thí nghiệm kiểm nghiệm mối qu...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58

  Vat Ly 9 SGK hinh 16.1.jpg

  Thí nghiệm xác định điện năng...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58

  Vat Ly 9 SGK hinh 15.1.jpg

  Xác định công suất của bóng đ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58

  Vat Ly 9 SGK hinh 13.2.jpg

  Công tơ điện

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58

  Vat Ly 9 SGK hinh 14.1.jpg

  Bài tập về công suất điện và ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58

  Vat Ly 9 SGK hinh 21.1.jpg

  Nam châm vĩnh cửu

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58

  Vat Ly 9 SGK hinh 19.2.jpg

  An toàn điện

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58

  Vat Ly 9 SGK hinh 10.1.jpg

  Các loại biến trở

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

  Vat Ly 9 SGK hinh 12.2.jpg

  Thí nghiệm về công suất điện

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

  Vat Ly 9 SGK hinh 8.3.jpg

  Thí nghiệm kiểm tra sự phụ th...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

  Vat Ly 9 SGK hinh 8.2.jpg

  Sự phụ thuộc của điện trở vào...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

  Vat Ly 9 SGK hinh 8.1.jpg

  Sự phụ thuộc của điện trở vào...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

  Vat Ly 9 SGK hinh 7.3.jpg

  Đường tải điện 500kV

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

  Vat Ly 9 SGK hinh 12.1.jpg

  Công suất định mức của các dụ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

  Vat Ly 9 SGK hinh 11.2.jpg

  Bài tập vận dụng định luật Ôm...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

  Vat Ly 9 SGK hinh 11.1.jpg

  Bài tập vận dụng định luật Ôm...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

  Vat Ly 9 SGK hinh 10.4.jpg

  Các điện trở dùng trong kĩ thuật

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

  Vat Ly 9 SGK hinh 10.2.jpg

  Kí hiệu biến trở

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

  Vat Ly 9 SGK hinh 10.3.jpg

  Sử dụng biến trở

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:57

  Vat Ly 9 SGK hinh 1.jpg

  G.S.Ôm

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

  Vat Ly 9 SGK hinh 5.2.jpg

  Đoạn mạch song song

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

  Vat Ly 9 SGK hinh 5.1.jpg

  Đoạn mạch song song

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

  Vat Ly 9 SGK hinh 4.3.jpg

  Đoạn mạch nối tiếp

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

  Vat Ly 9 SGK hinh 4.2.jpg

  Đoạn mạch nối tiếp

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

  Vat Ly 9 SGK hinh 4.1.jpg

  Đoạn mạch nối tiếp

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

  Vat Ly 9 SGK hinh 3.2.jpg

  Đo điện trở bằng đồng hồ đo đ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

  Vat Ly 9 SGK hinh 3.1.jpg

  Đồng hồ đo điện đa năng

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

  Vat Ly 9 SGK hinh 7.2.jpg

  Thí nghiệm kiểm tra

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

  Vat Ly 9 SGK hinh 7.1.jpg

  Sự phụ thuộc của điện trở vào...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

  Vat Ly 9 SGK hinh 6.3.jpg

  Bài tập vận dụng định luật Ôm

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

  Vat Ly 9 SGK hinh 6.2.jpg

  Bài tập vận dụng định luật Ôm

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56

  Vat Ly 9 SGK hinh 6.1.jpg

  Bài tập vận dụng định luật Ôm

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:56