Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Vật lý 9 > (2484 bài)

Vat Ly 9 SGK hinh 29.2.jpg

Chế tạo nam châm vĩnh cửu

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

Vat Ly 9 SGK hinh 25.2a.jpg

Thí nghiệm về sự nhiễm từ của...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

Vat Ly 9 SGK hinh 26.5.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

Vat Ly 9 SGK hinh 26.4.jpg

Ứng dụng của rơle điện từ

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

Vat Ly 9 SGK hinh 26.3.jpg

Rơle điện từ

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

Vat Ly 9 SGK hinh 26.2.jpg

Cấu tạo loa điện

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

Vat Ly 9 SGK hinh 26.1a.jpg

Nguyên tắc hoạt động của loa ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

Vat Ly 9 SGK hinh 25.4.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

Vat Ly 9 SGK hinh 25.3.jpg

Nam châm điện

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

Vat Ly 9 SGK hinh 25.2b.jpg

Thí nghiệm về sự nhiễm từ của...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

Vat Ly 9 SGK hinh 27.1b.jpg

Tác dụng của từ trường lên dâ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

Vat Ly 9 SGK hinh 27.1a.jpg

Tác dụng của từ trường lên dâ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

Vat Ly 9 SGK hinh 26.6.jpg

Tàu từ trường

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

Vat Ly 9 SGK hinh 26.1b.jpg

Nguyên tắc hoạt động của loa ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

Vat Ly 9 SGK hinh 24.1.jpg

Từ phổ của ống dây có dòng đi...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

Vat Ly 9 SGK hinh 23.6.jpg

Từ phổ của hai nam châm đặt g...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

Vat Ly 9 SGK hinh 23.5.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

Vat Ly 9 SGK hinh 23.4.jpg

Từ phổ của nam châm hình chữ U

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

Vat Ly 9 SGK hinh 23.3.jpg

Đường sức từ

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

Vat Ly 9 SGK hinh 23.2.jpg

Đường sức từ

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

Vat Ly 9 SGK hinh 25.1.jpg

Thí nghiệm về sự nhiễm từ của...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

Vat Ly 9 SGK hinh 24.6.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

Vat Ly 9 SGK hinh 24.5.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

Vat Ly 9 SGK hinh 24.4.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

Vat Ly 9 SGK hinh 24.3.jpg

Quy tắc nắm tay phải

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

Vat Ly 9 SGK hinh 23.1.jpg

Từ phổ

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

Vat Ly 9 SGK hinh 22b.jpg

H.C.Ơ-xtét làm thí nghiệm tác...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

Vat Ly 9 SGK hinh 24.2.jpg

Đường sức từ của ống dây có d...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

Vat Ly 9 SGK hinh 22.1b.jpg

Tác dụng từ của dòng điện

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:59

Vat Ly 9 SGK hinh 22.1a.jpg

Tác dụng từ của dòng điện

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:59

Vat Ly 9 SGK hinh 21.5.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:59

Vat Ly 9 SGK hinh 21.4.jpg

La bàn

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:59

Vat Ly 9 SGK hinh 21.3.jpg

Tương tác giữa hai nam châm

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:59

Vat Ly 9 SGK hinh 21.2.jpg

Nam châm vĩnh cửu

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:59

Vat Ly 9 SGK hinh 22a.jpg

H.C.Ơ-xtét

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:59

Vat Ly 9 SGK hinh 13.1.jpg

Một số thiết dụng cụ dùng điện

Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:58