MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

  Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Vật lý 9 > (2486 bài)

  Vat Ly 9 SGK hinh 29.1.jpg

  Chế tạo nam châm vĩnh cửu

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

  Vat Ly 9 SGK hinh 30.2.jpg

  Bài tập vận dụng quy tắc nắm ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

  Vat Ly 9 SGK hinh 29.2.jpg

  Chế tạo nam châm vĩnh cửu

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

  Vat Ly 9 SGK hinh 25.2a.jpg

  Thí nghiệm về sự nhiễm từ của...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

  Vat Ly 9 SGK hinh 26.5.jpg

  Bài tập vận dụng

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

  Vat Ly 9 SGK hinh 26.4.jpg

  Ứng dụng của rơle điện từ

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

  Vat Ly 9 SGK hinh 26.3.jpg

  Rơle điện từ

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

  Vat Ly 9 SGK hinh 26.2.jpg

  Cấu tạo loa điện

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

  Vat Ly 9 SGK hinh 26.1a.jpg

  Nguyên tắc hoạt động của loa ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

  Vat Ly 9 SGK hinh 25.4.jpg

  Bài tập vận dụng

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

  Vat Ly 9 SGK hinh 25.3.jpg

  Nam châm điện

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

  Vat Ly 9 SGK hinh 25.2b.jpg

  Thí nghiệm về sự nhiễm từ của...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

  Vat Ly 9 SGK hinh 27.1b.jpg

  Tác dụng của từ trường lên dâ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

  Vat Ly 9 SGK hinh 27.1a.jpg

  Tác dụng của từ trường lên dâ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

  Vat Ly 9 SGK hinh 26.6.jpg

  Tàu từ trường

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

  Vat Ly 9 SGK hinh 26.1b.jpg

  Nguyên tắc hoạt động của loa ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:01

  Vat Ly 9 SGK hinh 24.1.jpg

  Từ phổ của ống dây có dòng đi...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

  Vat Ly 9 SGK hinh 23.6.jpg

  Từ phổ của hai nam châm đặt g...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

  Vat Ly 9 SGK hinh 23.5.jpg

  Bài tập vận dụng

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

  Vat Ly 9 SGK hinh 23.4.jpg

  Từ phổ của nam châm hình chữ U

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

  Vat Ly 9 SGK hinh 23.3.jpg

  Đường sức từ

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

  Vat Ly 9 SGK hinh 23.2.jpg

  Đường sức từ

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

  Vat Ly 9 SGK hinh 25.1.jpg

  Thí nghiệm về sự nhiễm từ của...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

  Vat Ly 9 SGK hinh 24.6.jpg

  Bài tập vận dụng

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

  Vat Ly 9 SGK hinh 24.5.jpg

  Bài tập vận dụng

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

  Vat Ly 9 SGK hinh 24.4.jpg

  Bài tập vận dụng

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

  Vat Ly 9 SGK hinh 24.3.jpg

  Quy tắc nắm tay phải

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

  Vat Ly 9 SGK hinh 23.1.jpg

  Từ phổ

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

  Vat Ly 9 SGK hinh 22b.jpg

  H.C.Ơ-xtét làm thí nghiệm tác...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

  Vat Ly 9 SGK hinh 24.2.jpg

  Đường sức từ của ống dây có d...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:00

  Vat Ly 9 SGK hinh 22.1b.jpg

  Tác dụng từ của dòng điện

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:59

  Vat Ly 9 SGK hinh 22.1a.jpg

  Tác dụng từ của dòng điện

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:59

  Vat Ly 9 SGK hinh 21.5.jpg

  Bài tập vận dụng

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:59

  Vat Ly 9 SGK hinh 21.4.jpg

  La bàn

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:59

  Vat Ly 9 SGK hinh 21.3.jpg

  Tương tác giữa hai nam châm

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:59

  Vat Ly 9 SGK hinh 21.2.jpg

  Nam châm vĩnh cửu

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:13:59