MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

  Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Vật lý 9 > (2484 bài)

  Vat Ly 9 SGK hinh 41.1.jpg

  Sự thay đổi góc khúc xạ theo ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

  Vat Ly 9 SGK hinh 41.2.jpg

  Bài tập vận dụng

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

  Vat Ly 9 SGK hinh 41.3.jpg

  Bài tập vận dụng

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

  Vat Ly 9 SGK hinh 41.4.jpg

  Hiện tượng phản xạ toàn phần

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

  Vat Ly 9 SGK hinh 34.1.jpg

  Cấu tạo và hoạt động của máy ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

  Vat Ly 9 SGK hinh 34.2.jpg

  Cấu tạo và hoạt động của máy ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

  Vat Ly 9 SGK hinh 34.3.jpg

  Máy phát điện xoay chiều tron...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

  Vat Ly 9 SGK hinh 35.1.jpg

  Tác dụng của dòng điện xoay c...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

  Vat Ly 9 SGK hinh 35.2.jpg

  Tác dụng từ của dòng điện xoa...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

  Vat Ly 9 SGK hinh 35.3.jpg

  Tác dụng từ của dòng điện xoa...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

  Vat Ly 9 SGK hinh 35.4.jpg

  Đo cường độ dòng điện và hiệu...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

  Vat Ly 9 SGK hinh 35.5.jpg

  Đo cường độ dòng điện và hiệu...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

  Vat Ly 9 SGK hinh 35.6.jpg

  Bài tập vận dụng

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

  Vat Ly 9 SGK hinh 37.1.jpg

  Cấu tạo và hoạt động của máy ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

  Vat Ly 9 SGK hinh 30.3.jpg

  Bài tập vận dụng quy tắc nắm ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

  Vat Ly 9 SGK hinh 31.1.jpg

  Cấu tạo và hoạt động của đinamô

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

  Vat Ly 9 SGK hinh 31.2.jpg

  Dùng nam châm vĩnh cửu tạo ra...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

  Vat Ly 9 SGK hinh 31.3.jpg

  Dùng nam châm điện tạo ra dòn...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

  Vat Ly 9 SGK hinh 31.4.jpg

  Hiện tượng cảm ứng điện từ

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

  Vat Ly 9 SGK hinh 32.1.jpg

  Điều kiện xuất hiện dòng điện...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

  Vat Ly 9 SGK hinh 33.1.jpg

  Chiều của dòng điện cảm ứng

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

  Vat Ly 9 SGK hinh 33.2.jpg

  Cách tạo ra dòng điện xoay chiều

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

  Vat Ly 9 SGK hinh 33.3.jpg

  Cách tạo ra dòng điện xoay chiều

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

  Vat Ly 9 SGK hinh 33.4.jpg

  Bài tập vận dụng

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

  Vat Ly 9 SGK hinh 27.5.jpg

  Bài tập vận dụng

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

  Vat Ly 9 SGK hinh 27.4.jpg

  Bài tập vận dụng

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

  Vat Ly 9 SGK hinh 27.3.jpg

  Bài tập vận dụng

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

  Vat Ly 9 SGK hinh 27.2.jpg

  Quy tắc bàn tay trái

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

  Vat Ly 9 SGK hinh 28.4.jpg

  Ứng dụng của lực điện từ

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

  Vat Ly 9 SGK hinh 28.3.jpg

  Bài tập vận dụng

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

  Vat Ly 9 SGK hinh 28.2.jpg

  Động cơ điện một chiều

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

  Vat Ly 9 SGK hinh 28.1.jpg

  Các bộ phận chính của động cơ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

  Vat Ly 9 SGK hinh 27.6.jpg

  Đèn hình

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

  Vat Ly 9 SGK hinh 30.1.jpg

  Bài tập vận dụng quy tắc nắm ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

  Vat Ly 9 SGK hinh 29.1.jpg

  Chế tạo nam châm vĩnh cửu

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

  Vat Ly 9 SGK hinh 30.2.jpg

  Bài tập vận dụng quy tắc nắm ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02