Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Vật lý 9 > (2486 bài)

Vat Ly 9 SGK hinh 40.2.jpg

Thí nghiệm về hiện tượng khúc...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

Vat Ly 9 SGK hinh 40.3.jpg

Thí nghiệm kiểm tra

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

Vat Ly 9 SGK hinh 41.1.jpg

Sự thay đổi góc khúc xạ theo ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

Vat Ly 9 SGK hinh 41.2.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

Vat Ly 9 SGK hinh 41.3.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

Vat Ly 9 SGK hinh 41.4.jpg

Hiện tượng phản xạ toàn phần

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

Vat Ly 9 SGK hinh 34.1.jpg

Cấu tạo và hoạt động của máy ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

Vat Ly 9 SGK hinh 34.2.jpg

Cấu tạo và hoạt động của máy ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

Vat Ly 9 SGK hinh 34.3.jpg

Máy phát điện xoay chiều tron...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

Vat Ly 9 SGK hinh 35.1.jpg

Tác dụng của dòng điện xoay c...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

Vat Ly 9 SGK hinh 35.2.jpg

Tác dụng từ của dòng điện xoa...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

Vat Ly 9 SGK hinh 35.3.jpg

Tác dụng từ của dòng điện xoa...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

Vat Ly 9 SGK hinh 35.4.jpg

Đo cường độ dòng điện và hiệu...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

Vat Ly 9 SGK hinh 35.5.jpg

Đo cường độ dòng điện và hiệu...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

Vat Ly 9 SGK hinh 35.6.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

Vat Ly 9 SGK hinh 37.1.jpg

Cấu tạo và hoạt động của máy ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:04

Vat Ly 9 SGK hinh 30.3.jpg

Bài tập vận dụng quy tắc nắm ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

Vat Ly 9 SGK hinh 31.1.jpg

Cấu tạo và hoạt động của đinamô

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

Vat Ly 9 SGK hinh 31.2.jpg

Dùng nam châm vĩnh cửu tạo ra...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

Vat Ly 9 SGK hinh 31.3.jpg

Dùng nam châm điện tạo ra dòn...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

Vat Ly 9 SGK hinh 31.4.jpg

Hiện tượng cảm ứng điện từ

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

Vat Ly 9 SGK hinh 32.1.jpg

Điều kiện xuất hiện dòng điện...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

Vat Ly 9 SGK hinh 33.1.jpg

Chiều của dòng điện cảm ứng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

Vat Ly 9 SGK hinh 33.2.jpg

Cách tạo ra dòng điện xoay chiều

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

Vat Ly 9 SGK hinh 33.3.jpg

Cách tạo ra dòng điện xoay chiều

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

Vat Ly 9 SGK hinh 33.4.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:03

Vat Ly 9 SGK hinh 27.5.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

Vat Ly 9 SGK hinh 27.4.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

Vat Ly 9 SGK hinh 27.3.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

Vat Ly 9 SGK hinh 27.2.jpg

Quy tắc bàn tay trái

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

Vat Ly 9 SGK hinh 28.4.jpg

Ứng dụng của lực điện từ

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

Vat Ly 9 SGK hinh 28.3.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

Vat Ly 9 SGK hinh 28.2.jpg

Động cơ điện một chiều

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

Vat Ly 9 SGK hinh 28.1.jpg

Các bộ phận chính của động cơ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

Vat Ly 9 SGK hinh 27.6.jpg

Đèn hình

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02

Vat Ly 9 SGK hinh 30.1.jpg

Bài tập vận dụng quy tắc nắm ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:02