MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

  Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Vật lý 9 > (2484 bài)

  Vat Ly 9 SGK hinh 44.5.jpg

  Bài tập vận dụng

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

  Vat Ly 9 SGK hinh 45.1.jpg

  Đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

  Vat Ly 9 SGK hinh 45.2.jpg

  Cách dựng ảnh tạo bởi thấu kí...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

  Vat Ly 9 SGK hinh 45.3.jpg

  Cách phân biệt thấu kính hội ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

  Vat Ly 9 SGK hinh 46.1.jpg

  Thí nghiệm đo tiêu cự của thấ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

  Vat Ly 9 SGK hinh 47.1.jpg

  Sự tạo ảnh trên phim trong má...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

  Vat Ly 9 SGK hinh 47.2.jpg

  Máy ảnh

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

  Vat Ly 9 SGK hinh 47.3.jpg

  Cấu tạo máy ảnh

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

  Vat Ly 9 SGK hinh 47.4.jpg

  Vẽ ảnh của một vật đặt trước ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

  Vat Ly 9 SGK hinh 48.1.jpg

  Cấu tạo của mắt

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

  Vat Ly 9 SGK hinh 48.2.jpg

  Sự điều tiết của mắt

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

  Vat Ly 9 SGK hinh 48.3a.jpg

  Bảng thử thị lực

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

  Vat Ly 9 SGK hinh 48.3b.jpg

  Bảng thử thị lực

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

  Vat Ly 9 SGK hinh 42.1.jpg

  Thấu kính hội tụ

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

  Vat Ly 9 SGK hinh 42.2.jpg

  Đặc điểm của thấu kính hội tụ

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

  Vat Ly 9 SGK hinh 42.3.jpg

  Hình dạng và kí hiệu thấu kín...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

  Vat Ly 9 SGK hinh 42.4.jpg

  Trục chính, quang tâm, tiêu đ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

  Vat Ly 9 SGK hinh 42.5.jpg

  Trục chính, quang tâm, tiêu đ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

  Vat Ly 9 SGK hinh 42.6.jpg

  Bài tập vận dụng

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

  Vat Ly 9 SGK hinh 43.1.jpg

  Mở bài

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

  Vat Ly 9 SGK hinh 43.2.jpg

  Đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

  Vat Ly 9 SGK hinh 43.3.jpg

  Cách dựng ảnh tạo bởi thấu kí...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

  Vat Ly 9 SGK hinh 43.4.jpg

  Cách dựng ảnh tạo bởi thấu kí...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

  Vat Ly 9 SGK hinh 44.1.jpg

  Đặc điểm của thấu kính phân kì

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

  Vat Ly 9 SGK hinh 44.2.jpg

  Hình dạng và kí hiệu thấu kín...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

  Vat Ly 9 SGK hinh 44.3.jpg

  Trục chính, quang tâm, tiêu đ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

  Vat Ly 9 SGK hinh 37.2.jpg

  Lắp đặt máy biến thế ở hai đầ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

  Vat Ly 9 SGK hinh 37.3.jpg

  Có thể em chưa biết

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

  Vat Ly 9 SGK hinh 38.1.jpg

  Máy phát điện xoay chiều đơn ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

  Vat Ly 9 SGK hinh 38.2.jpg

  Vận hành máy biến thế

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

  Vat Ly 9 SGK hinh 39.1.jpg

  Bài tập tổng kết chương điện ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

  Vat Ly 9 SGK hinh 39.2.jpg

  Bài tập tổng kết chương điện ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

  Vat Ly 9 SGK hinh 39.3.jpg

  Bài tập tổng kết chương điện ...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

  Vat Ly 9 SGK hinh 40.1.jpg

  Mở bài

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

  Vat Ly 9 SGK hinh 40.2.jpg

  Thí nghiệm về hiện tượng khúc...

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

  Vat Ly 9 SGK hinh 40.3.jpg

  Thí nghiệm kiểm tra

  Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05