Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Vật lý 9 > (2486 bài)

Vat Ly 9 SGK hinh 55.1.jpg

Hộp quan sát ánh sáng tán xạ ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:08

Vat Ly 9 SGK hinh 44.4.jpg

Trục chính, quang tâm, tiêu đ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

Vat Ly 9 SGK hinh 44.5.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

Vat Ly 9 SGK hinh 45.1.jpg

Đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

Vat Ly 9 SGK hinh 45.2.jpg

Cách dựng ảnh tạo bởi thấu kí...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

Vat Ly 9 SGK hinh 45.3.jpg

Cách phân biệt thấu kính hội ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

Vat Ly 9 SGK hinh 46.1.jpg

Thí nghiệm đo tiêu cự của thấ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

Vat Ly 9 SGK hinh 47.1.jpg

Sự tạo ảnh trên phim trong má...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

Vat Ly 9 SGK hinh 47.2.jpg

Máy ảnh

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

Vat Ly 9 SGK hinh 47.3.jpg

Cấu tạo máy ảnh

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

Vat Ly 9 SGK hinh 47.4.jpg

Vẽ ảnh của một vật đặt trước ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

Vat Ly 9 SGK hinh 48.1.jpg

Cấu tạo của mắt

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

Vat Ly 9 SGK hinh 48.2.jpg

Sự điều tiết của mắt

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

Vat Ly 9 SGK hinh 48.3a.jpg

Bảng thử thị lực

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

Vat Ly 9 SGK hinh 48.3b.jpg

Bảng thử thị lực

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07

Vat Ly 9 SGK hinh 42.1.jpg

Thấu kính hội tụ

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

Vat Ly 9 SGK hinh 42.2.jpg

Đặc điểm của thấu kính hội tụ

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

Vat Ly 9 SGK hinh 42.3.jpg

Hình dạng và kí hiệu thấu kín...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

Vat Ly 9 SGK hinh 42.4.jpg

Trục chính, quang tâm, tiêu đ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

Vat Ly 9 SGK hinh 42.5.jpg

Trục chính, quang tâm, tiêu đ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

Vat Ly 9 SGK hinh 42.6.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

Vat Ly 9 SGK hinh 43.1.jpg

Mở bài

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

Vat Ly 9 SGK hinh 43.2.jpg

Đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

Vat Ly 9 SGK hinh 43.3.jpg

Cách dựng ảnh tạo bởi thấu kí...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

Vat Ly 9 SGK hinh 43.4.jpg

Cách dựng ảnh tạo bởi thấu kí...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

Vat Ly 9 SGK hinh 44.1.jpg

Đặc điểm của thấu kính phân kì

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

Vat Ly 9 SGK hinh 44.2.jpg

Hình dạng và kí hiệu thấu kín...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

Vat Ly 9 SGK hinh 44.3.jpg

Trục chính, quang tâm, tiêu đ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:06

Vat Ly 9 SGK hinh 37.2.jpg

Lắp đặt máy biến thế ở hai đầ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

Vat Ly 9 SGK hinh 37.3.jpg

Có thể em chưa biết

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

Vat Ly 9 SGK hinh 38.1.jpg

Máy phát điện xoay chiều đơn ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

Vat Ly 9 SGK hinh 38.2.jpg

Vận hành máy biến thế

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

Vat Ly 9 SGK hinh 39.1.jpg

Bài tập tổng kết chương điện ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

Vat Ly 9 SGK hinh 39.2.jpg

Bài tập tổng kết chương điện ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

Vat Ly 9 SGK hinh 39.3.jpg

Bài tập tổng kết chương điện ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05

Vat Ly 9 SGK hinh 40.1.jpg

Mở bài

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:05