Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Vật lý 9 > (2484 bài)

Cong to dien 1.jpg

Công tơ điện

Ngày gửi: 2007-08-17 12:26:37

Dong ho dien da nang 1.jpg

Đồng hồ đo điện đa năng

Ngày gửi: 2007-08-17 11:55:52

Dong ho dien da nang.jpg

Đồng hồ đo điện đa năng

Ngày gửi: 2007-08-17 11:54:48

Pin Mat Troi.jpg

Pin Mặt Trời

Ngày gửi: 2007-08-17 11:52:12

Grid tied solar.jpg

Pin Mặt Trời

Ngày gửi: 2007-08-17 11:50:47

Photovoltaic-cells.jpg

Pin Mặt Trời

Ngày gửi: 2007-08-17 11:49:28

Vat Ly 9 SGK hinh 62.2.jpg

Pin Mặt Trời

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:10

Vat Ly 9 SGK hinh 62.3.jpg

Máy phát điện hạt nhân

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:10

Vat Ly 9 SGK hinh 55.2.jpg

Con tắc kè hoa

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:09

Vat Ly 9 SGK hinh 56.1.jpg

Tác dụng nhiệt của ánh sáng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:09

Vat Ly 9 SGK hinh 56.2.jpg

Thí nghiệm về tác dụng nhiệt ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:09

Vat Ly 9 SGK hinh 56.3.jpg

Pin Mặt Trời trên đảo Bạch Lo...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:09

Vat Ly 9 SGK hinh 58.1.jpg

Dựng ảnh của vật AB qua thấu ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:09

Vat Ly 9 SGK hinh 59.1.jpg

Sự chuyển hóa năng lượng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:09

Vat Ly 9 SGK hinh 60.1.jpg

Biến đổi thế năng thành động ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:09

Vat Ly 9 SGK hinh 60.2.jpg

Biến đổi cơ năng thành điện n...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:09

Vat Ly 9 SGK hinh 60.3.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:09

Vat Ly 9 SGK hinh 60.4.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:09

Vat Ly 9 SGK hinh 61.1.jpg

Nhà máy nhiệt điện

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:09

Vat Ly 9 SGK hinh 61.2.jpg

Nhà máy thủy điện

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:09

Vat Ly 9 SGK hinh 62.1.jpg

Máy phát điện gió

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:09

Vat Ly 9 SGK hinh 49.1.jpg

Mắt cận

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:08

Vat Ly 9 SGK hinh 49.2.jpg

Mắt lão

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:08

Vat Ly 9 SGK hinh 50.1.jpg

Kính lúp

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:08

Vat Ly 9 SGK hinh 50.2.jpg

Quan sát vật nhỏ qua kính lúp

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:08

Vat Ly 9 SGK hinh 51.1.jpg

Bài tập quanh hình học

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:08

Vat Ly 9 SGK hinh 51.2.jpg

Bài tập quanh hình học

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:08

Vat Ly 9 SGK hinh 52.1.jpg

Thí nghiệm với tấm lọc sáng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:08

Vat Ly 9 SGK hinh 53.1a.jpg

Thí nghiệm phân tích một chùm...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:08

Vat Ly 9 SGK hinh 53.1b.jpg

Thí nghiệm phân tích một chùm...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:08

Vat Ly 9 SGK hinh 53.1c.jpg

Thí nghiệm phân tích một chùm...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:08

Vat Ly 9 SGK hinh 53.2.jpg

Phân tích một chùm sáng trắng...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:08

Vat Ly 9 SGK hinh 53.3.jpg

Bài tập vận dụng

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:08

Vat Ly 9 SGK hinh 54.1.jpg

Thí nghiệm về sự trộn các ánh...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:08

Vat Ly 9 SGK hinh 55.1.jpg

Hộp quan sát ánh sáng tán xạ ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:08

Vat Ly 9 SGK hinh 44.4.jpg

Trục chính, quang tâm, tiêu đ...

Ngày gửi: 2007-08-14 15:14:07