Violet
Tulieu

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Gốc > Tiểu học > Tư liệu tham khảo > (25735 bài)

Hinh_nen_Slide_dep_27.jpg

Hình nền Slide đẹp (27)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:37:45

Hinh_nen_Slide_dep_26.jpg

Hình nền Slide đẹp (26)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:37:19

Hinh_nen_Slide_dep_25.jpg

Hình nền Slide đẹp (25)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:36:58

Hinh_nen_Slide_dep_24.jpg

Hình nền Slide đẹp (24)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:36:37

Hinh_nen_Slide_dep_23.jpg

Hình nền Slide đẹp (23)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:35:44

Hinh_nen_Slide_dep_22.jpg

Hình nền Slide đẹp (22)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:35:16

Hinh_nen_Slide_dep_21.jpg

Hình nền Slide đẹp (21)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:34:56

Hinh_nen_Slide_dep_20.jpg

Hình nền Slide đẹp (20)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:34:36

Hinh_nen_Slide_dep_19.jpg

Hình nền Slide đẹp (19)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:34:15

Hinh_nen_Slide_dep_18.jpg

Hình nền Slide đẹp (18)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:33:56

Hinh_nen_Slide_dep_17.jpg

Hình nền Slide đẹp (17)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:33:35

Hinh_nen_Slide_dep_16.jpg

Hình nền Slide đẹp (16)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:33:16

Hinh_nen_Slide_dep_15.jpg

Hình nền Slide đẹp (15)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:32:42

Hinh_nen_Slide_dep_14.jpg

Hình nền Slide đẹp (14)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:32:09

Hinh_nen_Slide_dep_13.jpg

Hình nền Slide đẹp (13)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:31:44

Hinh_nen_Slide_dep_12.jpg

Hình nền Slide đẹp (12)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:31:19

Hinh_nen_Slide_dep_11.jpg

Hình nền Slide đẹp (11)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:30:25

Hinh_nen_Slide_dep_10.jpg

Hình nền Slide đẹp (10)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:29:49

Hinh_nen_Slide_dep_9.jpg

Hình nền Slide đẹp (9)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:28:58

Hinh_nen_Slide_dep_8.jpg

Hình nền Slide đẹp (8)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:28:27

Hinh_nen_Slide_dep_7.jpg

Hình nền Slide đẹp (7)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:27:55

Hinh_nen_Slide_dep_6.jpg

Hình nền Slide đẹp (6)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:27:22

Hinh_nen_Slide_dep_5.jpg

Hình nền Slide đẹp (5)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:26:42

Hinh_nen_Slide_dep_5.jpeg

Hình nền Slide đẹp (5)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:26:15

Hinh_nen_Slide_dep_4.jpg

Hình nền Slide đẹp (4)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:25:44

Hinh_nen_Slide_dep_4.jpeg

Hình nền Slide đẹp (4)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:25:02

Hinh_nen_Slide_dep_3.png

Hình nền Slide đẹp (3)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:24:33

Hinh_nen_Slide_dep_3.jpg

Hình nền Slide đẹp (3)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:24:05

Hinh_nen_Slide_dep_3.jpeg

Hình nền Slide đẹp (3)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:23:40

Hinh_nen_Slide_dep_2.png

Hình nền Slide đẹp (2)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:23:14

Hinh_nen_Slide_dep_2.jpg

Hình nền Slide đẹp (2)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:22:51

Hinh_nen_Slide_dep_2.jpeg

Hình nền Slide đẹp (2)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:22:17

Hinh_nen_Slide_dep_1.png

Hình nền Slide đẹp (1)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:21:50

Hinh_nen_Slide_dep_1.jpg

Hình nền Slide đẹp (1)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:21:25

Hinh_nen_Slide_dep_1.jpeg

Hình nền Slide đẹp (1)

Ngày gửi: 2021-10-02 21:20:56

Media_icon

sáng tác thầy ơi

Ngày gửi: 2021-09-19 12:06:15