Violet
Tulieu

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Tư liệu Giáo dục

Gốc > Trung học cơ sở > Hóa học > Sưu tầm > Tốc độ phản ứng > (24 bài)

Tocdophanung2.swf

tốc độ phản ứng 1

Ngày gửi: 2008-05-02 10:50:35

Tocdophanung.swf

tốc độ phản ứng

Ngày gửi: 2008-05-02 10:49:46

-TnhfLtXzLg.flv

Thí nghiệm về chất nổ

Ngày gửi: 2008-04-21 17:23:54

Toc do phan ung 10.swf

Tốc độ phản ứng

Ngày gửi: 2007-07-04 05:29:18

Toc do phan ung 2.swf

Tốc độ phản ứng

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00

Toc do phan ung 3.swf

Tốc độ phản ứng

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00

Toc do phan ung 4.swf

Tốc độ phản ứng

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00

Toc do phan ung 5.swf

Tốc độ phản ứng

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00

Toc do phan ung 6.swf

Tốc độ phản ứng

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00

Toc do phan ung 7.swf

Tốc độ phản ứng

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00

Toc do phan ung 8.swf

Tốc độ phản ứng

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00

Toc do phan ung 9.swf

Tốc độ phản ứng

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00

Toc do phan ung phu thuoc vao ap suat 2.swf

Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào...

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00

Toc do phan ung phu thuoc vao ap suat 3.swf

Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào...

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00

Toc do phan ung phu thuoc vao ap suat 4.swf

Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào...

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00

Toc do phan ung phu thuoc vao dien tich be mat.swf

Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào...

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00

Toc do phan ung phu thuoc vao dien tich be mat 2.swf

Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào...

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00

Toc do phan ung phu thuoc vao dien tich be mat 3.swf

Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào...

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00

Toc do phan ung phu thuoc vao dien tich be mat 4.swf

Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào...

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00

Toc do phan ung phu thuoc vao dien tich be mat 5.swf

Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào...

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00

Toc do phan ung phu thuoc vao nhiet do.swf

Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào...

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00

Toc do phan ung phu thuoc vao nhiet do 2.swf

Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào...

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00

Toc do phan ung phu thuoc vao nhiet do 3.swf

Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào...

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00

Toc do phan ung phu thuoc vao nhiet do 4.swf

Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào...

Ngày gửi: 2006-01-01 00:00:00